Legislativa a pravidla létání pro drony 7 minut čtení

Nová pravidla pro létání s drony 2020: Vše o registraci dronu s autoritami civilního letectví

26 srpna 2020

Alex

Jak už jsme vás informovali na začátku letošního roku, od 31. prosince 2020 se řídíme novými jednotnými pravidly EU pro létání s drony. A teď vám přinášíme nejdelší YouTube video, které jsme zatím natočili – vyzpovídali jsme v něm autority z oblasti řízení letového provozu, úřadu pro civilní letectví a ministerstva dopravy. Vyptali jsme se jak na základní fakta o nové legislativě, registraci dronu v ČR, tak na detaily, které nám nebyly jasné. Přečtěte si článek, kde najdete sesumírované to hlavní, co ve videu zaznělo, nebo si dejte celý YT díl!

Nejdůležitější pravidla pro létání s drony od 31. 12. 2020

  • Registrace dronu je povinná pro všechny drony s kamerou. Nerozhoduje účel využití (hobby, profi), konkrétní pravidla létání jsou pak upřesněna podle hmotnosti dronu a míry rizika (kategorie Open, Specific nebo Certified a letové podkategorie A1–A3).
  • Nejprodávanější dron Mavic Mini bude spadat do kategorie Open C0 pro drony do 250 g a musí se registrovat, protože má kamerový senzor, což je parametr důležitější než hmotnost.
  • Registrace dronu se váže na provozovatele, který si při registraci vyjede identifikační štítky se svým unikátním kódem pro svou droní letku. Pokud bude mít např. 3 různé drony, se kterými létá, vyjedou mu 3 štítky se stejným číslem provozovatele, které slouží jako taková droní SPZ. Sám pilot pak projde testem podle své kategorie provozu (Open, Specified…), a získá tak svůj vlastní pilotní průkaz (registrační číslo pilota), který se váže na osobu.
  • Registrace dronu a pilota bude online a zdarma, pro piloty v kategorii Open s testem o 40 otázkách, podmínky pro kategorii Specific se ještě dozvíme.
  • Pravidla, kde rozhodovala letová hladina 300 metrů, se nově budou týkat hladiny 120 metrů.
  • K překážce můžete maximálně na vzdálenost 15 metrů a vždy musíte mít vizuální kontrolu dronu.
  • Pravidla pro různé letové oblasti podle AisView zůstanou zachována.
  • V kategorii Specific bude nutné provést analýzu rizik, pracovat s letovými scénáři a pro prověřené subjekty bude možné tzv. LUC – automatické schvalování požadavků na lety v hustě obydlených a zakázaných prostorách.
  • Kategorie Certified je určena pro budoucí provoz v rámci U-space.

Ministr dopravy: Vše stíháme, nová bezpilotní legislativa bude!

V novém videu jsme vyzpovídali 3 zástupce leteckých autorit, které společně pracovaly na přijetí nových jednotných pravidel pro létání s drony. Dronům na úvod popřál Letu zdar i ministr dopravy: “Dronům fandíme a vidíme v nich velký potenciál v průmyslu nebo monitorování dopravních staveb.” Pak jsme se vydali na Řízení letového provozu ČR, ÚCL a za mluvčím Ministerstva dopravy ČR. Z celých rozhovorů jsme pro vás do článku přepsali několik nejzajímavějších otázek.

Šárka Hulínská z ŘLP: Registrace dronů pomůže integrovat bezpilotní letouny do jednoho společného letového prostoru

Jaké je role ŘLP v nové jednotné evropské legislativě? “V první fázi je nová legislativa v gesci Ministerstva dopravy ČR a ÚCL, my vstupujeme do hry až ve fázi U-space, aby se všechny bezpilotní a pilotované prostředky podařilo integrovat do jednoho leteckého prostoru. Každopádně ale chceme k roku 2022 doprecizovat pravidla a hlavně digitálně zveřejnit chráněné geografické zóny, aby si každý mohl najít, kde může a nemůže létat. Doplněk X byl sice dobrý, ale někde příliš přísný a jinde zase benevolentní – hlavně co se týče létání v blízkosti letišť. Po americkém vzoru jsme proto navrhli systém gridu – jakési mřížky s maximální možnou výškou v daném “čtverci”, kde si můžete třeba i u letiště ověřit, do jaké výšky můžete vzlétnout. Pokud by vám daná výška nestačila, musíte požádat o povolení ŘLP k autorizaci letu. Pro digitální mapu i grid musíme do roku 2022 připravit podklady, tedy zdigitalizovat infrastrukturu a získat všechna potřebná data,” uvádí nás do problematiky Šárka Hulínská. 

Jak to bude s dálkovou identifikací dronů? Co když mám starý dron, který to neumí? Budu moci létat? “Každé nově vyrobené letadlo bude muset mít identifikaci, starší dron lze případně dovybavit speciální krabičkou, která už je na trhu – bez ní nebudete moci létat v prostoru, který tuto identifikaci vyžaduje, např. U-space – identifikace prostě funguje jako SPZ na autech, ostatní účastníci letového provozu vidí SPZ, ale jen autority vědí, kdo se za SPZ skrývá.”

Co přinese U-space? “Spojení pilotovaného a nepilotovaného letectví do jednoho provozu a možnost létat s dronem i mimo dohled pilota, což do budoucna vytváří příležitosti pro rozvoz balíků drony a v konečné fázi i pro přepravu osob, která by se mohla zrealizovat za 10–15 let.”

ŘLP stojí i za edukačním projektem Létejte zodpovědně – nebojte se ptát na sociálních sítích nebo mailu projektu na dotazy k novým pravidlům pro drony, které vám nedají spát. A kde vidí Šárka největší přínos nových pravidel? “Ve sjednocení pro celou Evropskou unii, nebude už zmatek mezi hobby piloty a komercí – bude to jednotné úplně pro všechny. Navíc dláždí cestu k budoucímu širšímu využití dronů, protože i koronakrize ukázala, kde všude můžou pomáhat." 

Víte, že...

Víte, že v Čechách už je tolik dronů, jako je dopravních a nákladních letadel na celém světě?

Vítězslav Hezký, mluvčí ÚCL: Registrace dronu bude online a zdarma

Jaké je role ÚCL v nové jednotné evropské legislativě? Naše role se s novými pravidly nemění, dále provádíme státní dozor jako úřad státní správy a registrace pilotů a provozovatelů bude fungovat na našem systému.”

Kdy se spustí registrace dronů? “Registrace i testy se spustí před 31.12.2020, budete se tedy moci registrovat předem, než vstoupí v platnost nová pravidla. Systém se měl původně spouštět 1. 7., proto jsme připraveni, ale ještě čekáme na jednotnou databázi otázek.” 

Kde registrovat dron? “Všechny informace najdete na našem webu caa.cz v sekci bezpilotní letadla, kam brzy vložíme odkaz na nový miniweb, kde se budou odehrávat registrace a testy. Najdete tam také výukové materiály, testové otázky, základní data a termíny registrace, online formuláře – prostě takovou křižovatku všeho, co pro registraci dronu potřebujete.”

Kdy mám dron registrovat? Hned po koupi, nebo až budu chtít létat? “Nezáleží, kdy si dron koupíte, může vám ležet klidně několik měsíců ve skříni. Registrovat ale musíte jakýkoliv dron ve chvíli, kdy s ním chcete vzlétnout. Jako pilot a dron musíte mít svoje číslo.” 

Co zásadního přináší nová legislativa? V čem je hlavní změna? “Nebude už rozhodovat způsob využití dronu (hobby x profi jako dnes), nejdůležitejší proměnnou je bezpečnost a tedy hmotnost, dopadová energie a schopnost dronu zaznamenávat osobní údaje. Hlavní výhodou bude harmonizace – už žádné pochyby, když přecházíte ze státu do státu – registrace mi bude platit všude po EU a nebudete tápat v pravidlech. Na národní úrovni se pak budou zpřesňovat konkrétní prostory, kde se dá a nedá létat, a každý stát bude mít svou digitální platformu, kde se to dá zjistit. V obecných pravidlech provozování ale razantní změny nebudou – základní teze Doplňku X budou platit i nadále.”

Co vlastně znamená pro dronaře kategorie Specific? “Specific bude vlastně něco, jako je dnes HOP – když se potřebuju dostat za obecná pravidla, do hustě osídlených oblastí, k blízkosti budov, lidí atp. Aktuálně připravujeme letové scénáře, které budou moci piloti v kategorii Specific využít při žádání o povolení u ÚCL.”

Miroslav Jemelka, mluvčí Ministerstva dopravy ČR: 

Jaké je role MD ČR v nové jednotné evropské legislativě? “MD je odvolací orgán pro ÚCL, pokud byste s jeho postupem nesouhlasili. Pak dává dalším autoritám metodiku. Nová pravidla pro drony řeší na MD Odbor civilního letectví, který má za úkol v průběhu roku 2021 připravit novelu zákona o civilním letectví, čímž se dovrší celý proces přeměny národní legislativy na evropskou.”

Jak to bude s profíky a jejich povolenkami, které si dosud zařídili? “Na profíky se bude vztahovat přechodné období do roku 2022, kdy jim budou platit veškerá stávající povolení a doklady. Pokud ale budou potřebovat upravit provozní příručku a jinou dokumentaci, už to bude muset být podle nové legislativní úpravy.”

Zapamatujte si

Dosavadní řidičáky na drony vám poslouží jako pilotní průkazy do kategorie Specific. Miroslav Jemelka k tomu pro DronPro doplňuje: "Formálně sice nebudou současní majitelé Povolení k létání a leteckým pracím automaticky ve specifické kategorii, budou mít zvláštní režim (dočasně nadále platné povolení dle předchozí české úpravy), nicméně důsledky budou velmi obdobné, jako by ve specifické kategorii byli (tzn. budou moci létat v rámci limitů stanovených úřadem v daném povolení, včetně limitů překračujících limity platné pro otevřenou kategorii). Po uplynutí přechodného období, o kterém hovořím v článku výše, budou pak v zásadě muset zažádat znovu, pokud budou chtít být tentokrát již se vším všudy ve specifické kategorii."

Jak to bude s věkovou hranicí 16 let, kterou stanovuje pro pilotáž dronu evropská legislativa? “ČR zachová hranici 16 let – nemáme ambici pravidla překopávat, ale dobře je včlenit do české legislativy. Každopádně u dronů do 250 g bude výjimka – mohou je pilotovat i děti pod dohledem starší osoby (např. minidron Tello, který výrobce doporučuje od 14 let).”  

V jakém režimu bude možné provádět noční lety? “Noční lety a BVLOS lety budou možné v rámci kategorie Specific – naším cílem je dát pilotům dronů možnost vyřídit si povolení k takovému letu online. Zatím nevíme, kdy to bude možné, ale bude to – na nové droní legislativě si vlastně vyzkoušíme nový druh komunikace občana s úřady, který by pak měl být vzorem i pro další oblasti.” 

Co je hlavní myšlenkou nových pravidel pro drony? “Klíčovým parametrem už není, k čemu dron slouží, ale aby sloužil bezpečně. Dojde ke sjednocení a nastavení jasných pravidel, která by měla sloužit jako odrazový můstek do světa, o kterém toho zatím moc nevíme. Světa, ve kterém budou drony vykonávat spoustu každodenních úkonů. Věřím, že drony budou úzce spjaty s mikromobilitou a rozvinou se stejně rychle jako autonomní auta. V našich strategiích (např. Chytré nebe, které je základním nadresortním dokumentem, ze kterého vycházíme pro budoucnost dronů v ČR) se objevují např. polygony pro drony.” 

Více informací a další díl očekávejte v listopadu

Na ministerstvo dopravy se vracíme v listopadu, kdy budou jasnější další detaily. 

Shrnutí: Jak registrovat dron?

Kde registrovat dron: Na caa.cz bude na podzim představen miniweb pro registraci a online testy.

Cena registrace dronu a pilota: Zdarma

Jak registrovat dron a pilota pro kategorii Open: 

 • Skrze miniweb ÚCL
 • Test o 40 otázkách
 • Vyplnění údajů o svých dronech pro zisk štítku s “droní SPZ”

Jak registrovat dron pro kategorii Specific/Certified:

 • Zatím není známo, ale jakmile bude nové info, natočíme k němu nové video a rozhovory.
 • Registruje se každý, kdo bude potřebovat létat nad rámec mantinelů kategorie Open bez ohledu na váhovou kategorii.

Zeptáme se za vás

Mrkněte na celé video a hoďte nám do komentářů otázky, které přetlumočíme autoritám v dalším díle. 

Pomohl vám tento článek?

Počet hvězdiček: 4.5652/5

Líbí se vám článek? Sdílejte jej s přáteli

Alex
Specialista na drony a pravidla létání

776 86 88 86 (Po–So 9–18h)

Sonduju, analyzuju, vyhodnocuju a nikdy nepřestávám lovit! Svoje stopy zanechávám ve vzduchu a v onlinu. Jsem droní Gee :))

Doprava zdarma při nákupu nad 10 000 Kč

Všechny produkty testujeme popisky jsou z naší dílny

Školení zdarma (nově i on-line) u vybraných produktů

Poradíme s výběrem protože s drony létáme každý den