Promo

Plavbomat

Kampaň pro sběr leadů na Facebooku. Výsledek? Celkem přes 20 poptávek.

DronPro pro Plavbomat

Mise

 

Záznam firemní akce na lodi s dvěstě padesáti účastníky. S klientem jsme optimalizovali cenu videa s ohledem na primární cíl, kterým byla akvizice leadů prostřednictvím facebookovém kanálu. Sekundární úspěchy: 60.000+ views a 1.300+ sdílení během čtyřiceti denní kampaně.

Co jsme realizovali

  • Příprava scénáře
  • Důraz na panorama
  • Produkce a postprodukce