13 října 2017

Pravidla pro létání, aneb co vše s dronem (ne)smíte

Všechny novinky

Stejně tak, jako řízení „pozemních“ vozidel, podléhá i létání s drony určitým pravidlům, jejichž účelem je zajistit bezpečnost vás i druhých. Vštípíte-li si do paměti pár níže uvedených tipů, shledáte, že to vlastně až tak složité není. Snažte se mít neustále na zřeteli...:

 

  • Bezpečnost – ať už patříte mezi hobby piloty, anebo vás práce s dronem živí, je nesmírně důležité zajistit bezpečí své i druhých a vyvarovat se způsobení škod na majetku.
  • Ohleduplnost k ostatním – vžijte se do „nepilotů“, nikomu by určitě nebylo příjemné dostat se pod drobnohled létající kamery :).
  • Nebojte se zeptat – pokud si nejste něčím jisti, nezdráhejte se informovat u zkušenějších pilotů popřípadě přímo na ÚCL. Vaše opatrnost je ceněnou vlastností!

 

Rozdělení uživatelů – hobby piloti vs. profi dronaři
ÚCL dělí uživatele bezpilotních letounů do dvou základních skupin. Létáte-li s multikoptérami rekreačně, spadáte do kategorie tzv. hobby pilotů. Pro vás jsou pravidla nejmírnější, avšak pozor – vlastníte-li stroj těžší než 0.91 kg, musí být od výrobce vybaven Fail-safe systémem, který v případě poruchy, vybití baterie, ztráty spojení atp. zajistí bezpečné dokončení letu. Stroje do 0.91 kg užívané k rekreačním či sportovním účelům bezpečnostním systémem disponovat nemusí. Dále platí, že každý dron v hmotnostní kategorii nad 0,91 kg je třeba opatřit ID štítkem.

Chcete-li svůj dron s kamerou využívat ke komerčním účelům, je v každém případě třeba provést evidenci stroje i pilota u ÚCL a dále absolvovat praktickou a teoretickou pilotní zkoušku. Po úspěšném složení těchto zkoušek získáte povolení k létání, poté můžete konečně zažádat o povolení k provádění leteckých prací. Všichni profesionální piloti už jsou povinni vést si pilotní deník. V závislosti na místě realizace musí piloti hlásit ÚCL, majitelům pozemků a dalším institucím události spojené s provozem dronu a následně provádět reporty. Pilotní licence a povolení k létání jsou nutností i pro hobby piloty řídící systémy těžší než 20 kg.

Rozdělení dronů
Bezpilotní letadla se dělí do čtyř hmotnostních kategorií – dle těchto kategorií jsou rozdělena také pravidla pro jejich provoz. První kategorie zahrnuje stroje s hmotností do 0.91 kg. Pro jejich řízení za rekreačním či sportovním účelem není zapotřebí evidence pilota na ÚCL. Stejná pravidla platí pro další dvě kategorie, tj. multikoptéry s hmotností 0.91 – 7 kg a 7 – 20 kg. Pro provoz strojů spadajících do poslední kategorie, nad 20 kg, už je „štempl“ profi pilota nutností, což znamená evidenci na ÚCL a absolvování pilotních zkoušek. Takto těžké drony jsou však v případě hobby-pilotů využívány pouze minimálně a většiny z nás se tedy tato informace netýká :).

Bezpečnost na prvním místě
Žádný stroj není 100% bezporuchový. A i proto je třeba dbát na bezpečnou vzdálenost jak od lidí, tak od budov, popřípadě dalších překážek. Zde se dostáváme ke skutečné alchymii :). Povolené vzdálenosti se nepatrně liší dle hmotnostních kategorií dronů.

Dodržování přesněji nevymezené bezpečné vzdálenosti je povinností pilotů všech strojů o hmotnosti do 7 kg.

Pro kategorii 7 – 20 kg už pravidla určují konkrétní vzdálenosti a sice: jakožto hobby i profi pilot provozující létání s kvadrokoptérou za komerčním účelem musíte během vzletu i přistání dodržovat minimální horizontální vzdálenost od osob 50 metrů. V průběhu letu se nesmíte přiblížit k osobě či budově na horizontální vzdálenost menší 100 metrů a k hustě osídlenému prostoru na vzdálenost do 150 metrů. Táž pravidla platí i pro vlastníky dronů s hmotností nad 20 kg, provoz těchto strojů navíc vyžaduje dozor.

Vzdálenostní limity se samozřejmě netýkají samotného pilota a osob, které jsou přímými účastníky provozu bezpilotního systému.

Z pochopitelných důvodů není v žádném případě povoleno létat v krajní blízkosti mraků. Vzdušný prostor, který nás zajímá nejvíce a v němž je až do výšky 300 metrů při dodržování místních předpisů dovoleno létat jak nám „vrtule narostly“, nese oficiální přízvisko třída G. Zde se postačí držet vně oblak. V řízeném okrsku letiště (CTR) a na letišti s neřízeným provozem (ATZ) je minimální vzdálenost stanovena striktně a to na 1500 metrů horizontálně a 300 metrů vertikálně.

Dále je zakázáno létat v noci – jedinou výjimku tvoří dostatečně prosvětlené prostory letiště.

Ochrana soukromí – pravidla pro filmaře
Pro každého dronaře platí 100% zákaz natáčení dalších osob bez jejich výslovného souhlasu. Porušení zákona se tedy můžete dopustit i během přeletu nad soukromým pozemkem.

FPV – ano či ne?
Názory na tuto problematiku se v současnosti dosti různí a zpravidla jsou formulovány poněkud „lišácky“ :). Z doplňku X jasně vyplývá, že osoba řídící multikoptéru s ní musí neustále udržovat oční kontakt. V případě využívání virtuálních brýlí a podobných zařízení (což je v důsledku například i mobilní telefon) je zapotřebí účast druhé osoby, která obstarává samotné pilotování, popřípadě přímý dohled nad strojem.

Z vlastních zkušeností však víme, že ty nejlepší letecké zážitky jsou podmíněny stoprocentním pocitem jistoty. A toho lze nejsnáze nabýt právě při spolupráci s „kopilotem“, čili osobou, která vás v průběhu letu informuje o vzdálenosti překážek či jiných záludnostech :). Protože víc hlav víc ví a více očí víc vidí, doporučujeme létat vždy ve dvou.

Vrtulím zapovězené oblasti
S bezpilotními letadly nelze létat v zakázaných zónách, oficiálně značených jako Prohibited. Tyto zóny zahrnují okolí jaderných elektráren, muničních skladů, skladišť trhavin atp. Další oblastí, kterou je třeba vést v patrnosti, je tzv. Dangerous zóna, v níž sice létání povolené je, ale může s sebou nést určitá bezpečnostní rizika. Létat je zakázáno rovněž v ochranných pásmech podél silnic, dálnic, tras telekomunikačních a nadzemních inženýrských sítí, v okolí objektů důležitých pro obranu státu, v okolí vodních zdrojů a ve zvláště chráněných oblastech typu CHKO nebo v národních parcích.

Omezené prostory TSA (Temporary Segregated Area) a TRA (Temporary Reserved Area) jsou místa vyhrazená k vojenskému cvičení a jiným domobranným účelům. Provoz bezpilotních systémů je zde zakázán pouze ve dnech nebo popřípadně jen v hodinách, kdy jsou prostory aktivně využívány.

Letištní zóna ATZ, neboli Aerodrome traffic zone, označuje vzdušné prostory kolem menších neřízených letišť. Hranice této zóny utváří kružnice s poloměrem 5.5 km od vztažného bodu letiště. Zákon říká, že s modely do hmotnosti 0.91 kg zde můžete létat zcela svobodně a to až do výšky 100 metrů nad zemí, mimo ochranná pásma daného letiště. S těžšími stroji už je zapotřebí koordinace AFIS (letištní informační služba) a schválení provozovatele. Toho však doporučujeme kontaktovat v každém případě – předejdete tak případným nepříjemnostem a utužíte dobré vztahy s rozenými aviatiky :). Nad vzdušným prostorem třídy G, tj. výše než 300 metrů, lze v ATZ zóně létat pouze a jedině ve spolupráci s AFIS, a to do maximální výšky 1200 metrů AMSL (tj. nad mořem).

Vzdušné prostory s označením CTR jsou řízené okrsky velkých letišť. Ochranné zóny CTR sahají od povrchu země do výšky 1500 metrů AMSL. V tomto případě je třeba dodržovat minimální horizontální vzdálenost 5.5 km a maximální povolenou letovou výšku do 100 metrů nad zemí. S modely lehčími než 0.91 kg lze v řízeném okrsku létat i v menší vzdálenosti. Nejvýše však do 100 metrů AGL (tj. od země) a vždy mimo ochranná pásma daného letiště viz. článek „Humbuk kolem dronů na letišti Ruzyně„.

Certifikovaní piloti využívající bezpilotní systémy ke komerčním účelům mohou v případě potřeby žádat o individuální výjimky potřebné k realizaci své zakázky. To znamená, že potřebujete-li například natočit TV spot či provést videodokumentaci v určité „zapovězené“ oblasti, může vám být úřadem civilního letectví uděleno jednorázové povolení, mezi profíky přezdívané HOP.

Zodpovědnost za dron
Kdo má zodpovědnost za bezpečnost letu dronu? Jednoznačně pilot. Do jeho povinností spadá rovněž komplexní předletová příprava. V žádném případě nelze z dronu cokoliv shazovat na zem a instalovat na něj zařízení těžší, než je jeho maximální doporučená nosnost.

Za zachování provozuschopnosti letounu je zodpovědný jeho vlastník či provozovatel.

Školení DRONPRO
Učte se létat pod křídly skutečných profesionálů. Naši piloti mají stovky nalétaných hodin.V naší letecké škole jsme vytrénovali stovky pilotů od začátečníků po profesionály.

První start
Předletová příprava, základy správného pilotování, orientace ve vzduchu, simulace výpadku signálu, tuzemská legislativa. Zákaznící, kteří si pořídí dron u nás mají kurz První start zdarma.

Režimy funkcí
Proletíme se ve všech režimech funkcí, které dron nabízí. Ukážeme si tipy a triky, jak efektivně využívat jednotlivé režimy pro účely jednotlivých míst nebo akcí. V kurzu Režimy funkcí vytěžíte ze stroje maximum jeho automatických dovedností.

Kondiční létání
V první polovině kurzu se zaměříme na pilotní výcvik, kdy Vám ušetříme desítky hodin oproti sbírání zkušeností po své ose. V rámci individuálního řešení se v druhé polovině zaměřujeme na takový typ výcviku, abychom se přizpůsobili Vašim potřebám. Kurz Kondiční létání Vám tedy šijeme na míru :).

Povolení k létání a k leteckým pracím
Pokud se chcete vydat na dráhu profesionálního pilota dronu a vydělávat si tímto vysněným povoláním, nabízíme Vám dokonalou přípravu pro úspěšné absolvování závěrečných zkoušek u ÚCL. Teoretické školení, zpracování dokumentace na míru, komunikace s úřady, rezervace letiště, výroba identifikačních štítků „OK“, technická podpora i po absolvování kurzu. V kombinaci s kondičním létáním zaručujeme 99,99% úspěšnost :)! Jsme největší letecká škola v ČR a na Slovensku! Rozšiřte rodinu profesionálních pilotů dronu díky kurzu Povolení k létání a k leteckým pracím.

Profi pilot a kameraman
Jste filmová produkce, nebo chcete získat cit a současně maximalizovat potenciál Vás a Vašeho stroje? Jediný kurz svého druhu v ČR. Po absolvování kurzu Profi pilot a kameraman Vám rádi nabídneme místo v našich řadách :).

Online studnice informací 🙂
http://www.caa.cz/ : oficiální stránky úřadu civilního letectví
http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/effective/doplX.pdf : doplněk X v celém znění
http://aisview.rlp.cz/ : interaktivní mapa letových zón

 

Letu zdar,

#DronPro Alex