Legislativa a pravidla létání pro drony 7 minut čtení

Humbuk kolem dronů na letišti Ruzyně aneb Jak létat s dronem v těsné blízkosti letiště?

20 února 2023

Štěpán

Každý zodpovědný pilot(ka) dronu dobře ví, že jsou místa, kde lze létat bez větších omezení, typicky „pole, louka, les“. Zároveň je ale mnoho jiných, kde se létat nesmí. Případně existují taková místa, kde platí specifická pravidla, které je potřeba dodržet, pokud už chceme nebo potřebujeme našeho vrtulového kámoše dostat právě tam do vzduchu. Jeden z těchto případů představují letiště a jejich nejbližší okolí, což je téma dnešní „legislativní letové instruktáže“.

Obsah článku

Na začátek menší připomenutí – před časem jsme si blíže rozebrali třeba možnosti létání nad městy a vysvětlili si, kdy, kde a za jakých okolností můžeme v tomto prostředí do vzduchu. Vysloveně „zakázanou zónou“ přitom nejsou ani letiště, a to jak ta malá lokální, tak velká mezinárodní. Tedy za podmínky, že splníme všechny legislativní, ale mnohdy i logické náležitosti. Pokud si vše správně zařídíme, vyjednáme a naplánujeme, můžeme s dronem létat v podstatě i přímo nad ranvejí. Nevěříte? Pojďme si to rozebrat krok za krokem.

Letecká a droní mapa – AisView & DronView

Malá vsuvka hned na začátek. K tomu, abychom zjistili, kde se jednotlivá letiště vůbec nachází a kam až sahá jejich ochranné pásmo, můžete využít interaktivní mapy leteckých zón. Ta oficiální „skutečně letecká“ je na adrese aisview.rlp.cz, pro nás dronaře existuje ještě jedna speciálně upravená s názvem DronViewdronview.rlp.cz

DronView grid a celé ČR

DronView grid Praha

Jak se neztratit v letecké mapě?

Vše podstatné okolo těchto mapových podkladů najdete v našem článku „Jak se orientovat v letecké mapě při létání s dronem?“ 

Důležité informace z těchto mapových podkladů pro dnešní povídání jsou ty, že letiště rozdělujeme na 2 základní druhy:

 • Menší lokální či sportovní letiště bez řízeného provozu (zkratka ATZ), například letiště Šumperk, Písek nebo Česká Lípa. 
 • Druhou možnost představují velká letiště s řízením letového provozu (zkratka CTR). Typicky Praha Ruzyně nebo třeba Brno Tuřany. 

Základním rozdílem mezi letišti typu CTR a ATZ je, že u menších letišť (ATZ) tvoří základní ochranné pásmo de facto pouze kružnice okolo vztažného bodu letiště (ARP – Aerodrome Reference Point). Naopak v případě velkých letišť je ochranné pásmo výrazně složitější geometrický útvar a platí zde celkově přísnější pravidla

Všechny zkratky na jednom místě

V dnešním článku narazíte na hromadu různých zkratek z letecké „hantýrky“. Většinu z nich se pokusíme objasnit, vše ostatní lze snadno dohledat na stránce: letejtezodpovedne.cz/../zkratky

Létání v blízkosti letiště bez řízeného provozu (ATZ)

Jako první si pojďme ve stručnosti povědět, jak můžete létat v blízkosti letišť bez řízeného provozu, tedy ATZ (Aerodrome Traffic Zone / Letištní provozní zóna). Jde o ona menší lokální či sportovní letiště. V ATZ i v druhém případě (CTR – Control Zone / Řízený okrsek) se pravidla obecně dělí na 2 linie:

 • jedna je stanovena pro drony lehčí jak 0,91 kg
 • druhá pak pro drony těžší jak 0,91 kg

Základem je pohyb mimo ochrannou zónu letiště, kde obecně platí výškový limit 120 m AGL (Above Ground Level / Nad povrchem země). Toto je klasické pravidlo, které musí znát každý držitel leteckého oprávnění pro drony kategorie OPEN A1/A3 a samozřejmě i všech dalších (A2 atd.). Jak si vyřídit licenci neboli „řidičák na dron“ vám rádi poradíme ve videu níže. 

REGISTRACE DRONU: Návod krok za krokem + online TEST

Teoreticky i prakticky lze létat i výš, ale k tomu je potřeba pilotní oprávnění SPECIFIC, pro jehož získání je nutné absolvovat extra školení, následně složit specifické zkoušky a následně získat Oprávnění k provozu (OkP). Pokud se s tím nechcete prát sami, rádi vám pomůžeme v naší letecké škole pro drony

Létání uvnitř prostoru letiště s neřízeným provozem (ATZ) – „lehké drony“

Začněme připomínkou obecné ochranné zóny jakéhokoliv letiště, která tvoří kružnici (spíše válec) o poloměru 5,5 km počítáno od vztažného bodu letiště (ARP – Aerodrome Reference Point). Pokud budeme létat s dronem lehčím jak 0,91 kg, budeme se držet pod hranicí 120 m (AGL) a mimo ochranné pásmo letiště, můžeme létat víceméně volně, tedy bez specifických oprávnění a koordinace s provozem letiště. 

Prakticky je ale vždy lepší, když už se nacházíme na dohled ochranného pásma letiště, najít si telefonní číslo na správu daného letiště a na rovinu se s nimi domluvit. Říct, že chceme létat tam a tam, tehdy a tehdy a zeptat se, jestli je to ok. 

Stejná pravidla platí i v případě, pokud budeme létat s dronem lehčím jak 0,91 kg v ochranné zóně letiště, tentokrát s limitem 100 m (AGL), navíc ještě pod ochranným pásmem. Ani zde není nutné z legislativního hlediska ohlášení či domluva s provozovatelem letiště. Fakticky ale bude vždy lepší, pokud o nás lidé starající se o zdejší letecký provoz budou minimálně vědět. 

Naopak za situace podobné předchozímu případu (lehký dron, uvnitř zóny letiště, do 100 m AGL), ale nad ochranným pásmem bude koordinace s letištním provozem nezbytná! Platí totiž podmínka „2“ z našeho nákresu (PL – Podmínky provozovatele letiště | AFIS – Souhlas stanoviště letištní letové informační služby). 

V případě potřeby létat dokonce nad výškou 100 m (AGL) uvnitř ochranné zóny je potřeba splnit výše popisované (PL + AFIS), zároveň je nezbytné vlastnit oprávnění SPECIFIC připomínané výše. 

Podmínky létání s dronem v ATZ

Létání uvnitř prostoru letiště s neřízeným provozem (ATZ) – „těžší drony“

Trochu odlišná situace platí v případě dronů těžších jak 0,91 kg, přestože se určité body a podmínky shodují s výše popsaným. Například mimo zónu letiště lze do 120 m výšky (AGL) létat v klidu bez koordinace s letištěm na základě obecných pravidel. Férová domluva s provozovatelem letiště po telefonu ale rozhodně nic nezkazí. Uvnitř zóny ATZ už ale potřebujeme splnit podmínku koordinace s letištěm, a to jak pod, tak i nad úrovní ochranného pásma letové dráhy. 

Nad 100 m (AGL) v prostorách letiště se nám k tomu opět přidává potřeba být držitelem oprávnění SPECIFIC, stejně jako by tomu bylo, pokud bychom létali nad 120 m (AGL) mimo zónu letiště (tehdy bez nutnosti koordinace s letištěm).

Létání s dronem v ATZ

Podmínky pro provoz dronu v okolí letiště (ATZ)

 1. Bez koordinace
 2. PL + AFIS*
 3. Oprávnění SPECIFIC
 4. SPECIFIC + koordinace s PL

*PL – Splnění podmínek provozovatele letiště 

*AFIS (RADIO) – Domluva se stanovištěm letištní letové informační služby

Jak poznat, kde jsou ochranná pásma letové dráhy

K tomu abychom poznali výšku ochranného pásma letové dráhy u ATZ, nám bohužel žádný nástroj ani mapa nepomůžou. Od prahu každé dráhy pod určitým úhlem stoupá její ochranné pásmo. Poznat ale, jak je toto pásmo vysoko, například 3 km od letiště, neni nic jednoduchého. Tím, jak je zvlněný okolní terén, se nám tato výška bude určovat poměrně obtížně. Další věcí je, že teoreticky každé letiště může mít tento úhel malinko jiný. Jak tedy poznat, jestli jsem nad, nebo pod tímto ochranným pásmem? Platí zde jednoduché pravidlo: Držet se do výšky okolních překážek. Přece když může do 15 metrů růst topol, proč by tam nemohl létat můj dron?

Ochranné pásmo letiště CTR

POZOR!

Nezapomeňte že pokud máte dron těžší jak 0,91 kg tak vás ochranná pásma dráhy nemusí zajímat a musíte koordinovat s letištěm vždy, když létáte v ATZ!

Létání v blízkosti letišť s řízeným provozem (CTR)

V případě velkých letišť, jako je to pražské v Ruzyni, ale i řady dalších, je situace do jisté míry složitější a zároveň taky jednodušší. Oblast CTR má sice složitější tvar, než je tomu u ATZ, ale zároveň můžeme využít v mapě DronView funkci GRID. Tato funkce nám “rozobdelníčkuje” celé CTR a ukáže nám, do jaké výšky od země sahá ochranné pásmo dráhy. Nemusíme už tak (v určitých případech) shánět vzrostlé topoly nebo volat na letiště, protože víme, v jaké výšce nad zemí se ochranné pásmo dráhy nachází.

Podmínky létání s dronem v CTR pomocí gridu

Létání v okolí a těsné blízkosti velkého letiště (CTR) s lehčími drony

Pokud se budeme pohybovat s drony lehčími než 0,91 kg mimo prostor CTR, platí pro nás klasická pravidla a letiště “nemusíme řešit”. Jakmile se ale dostaneme do prostoru CTR, je potřeba si hlídat hodnotu gridu, ve kterém se nacházíme. Při dodržení této výšky AGL se pak budeme vždy pohybovat mimo ochranná pásma dráhy, a můžeme tak létat bez koordinace s letištěm. To platí dokonce i v perimetru letiště (kružnice o poloměru 5,5 km od ARP). 

Pokud bychom se ale dostali nad hodnotu tohoto gridu, ale zároveň se udrželi do výšky 100 m AGL, budeme muset začít koordinovat s ŘLP a provozovatelem letiště. Jakmile bychom přesáhli i výšku 100 m AGL, bude potřeba ke koordinaci přidat ještě oprávnění SPECIFIC (viz nákres).

Létání v okolí a těsné blízkosti velkého letiště (CTR) s těžšími drony

Výše jsme si popsali pravidla vztahující se primárně na drony lehčí jak 0,91 kg, podmínky pro provoz dronů těžších, než je tato hranice, jsou ale v mnohém stejné, jak je ostatně vidět v našem nákresu. Jediný zásadní rozdíl se týká pohybu s dronem v základním perimetru letiště (kružnice poloměru 5,5 km od ARP), pod 100 metry (AGL) a pod ochranným pásmem. 

Zde můžete s lehčími drony létat „teoreticky“ bez koordinace a bez ohlášení, v praxi je ale vždy lepší takovou činnost s provozem letiště dopředu alespoň konzultovat. Každopádně u dronů těžších jak 0,91 kg je v této zóně koordinace s řízením letového provozu (ŘLP) nutná!

Létání s dronem v CTR

POZOR

Pokud bychom se navíc v zóně letiště chtěli dostat nad 100 m (AGL) neobejdeme se bez oprávnění SPECIFIC!

Podmínky pro provoz dronu v okolí letiště (CTR)

 1. Bez koordinace
 2. PL + AFIS
 3. Oprávnění SPECIFIC
 4. SPECIFIC + koordinace s PL
 5. Koordinace s ŘLP
 6. SPECIFIC + Koordinace s ŘLP a PL

TIP

Podrobnější informace k létání v těsné blízkosti letišť najdete také na webu: letejtezodpovedne.cz

Pravidla létání s dronem v CTR a MCTR

Nejste si jisti ohledně pravidel létání s drony? Vyzkoušejte leteckou školu DronPro

To je zase jednou pojmů, pravidel a nařízení, co? Ono to ale na první pohled vypadá mnohdy složitější, než jak je to doopravdy. Stačí se v celém tématu postupně zorientovat a najít si záchytné body. Respektive prostudovat si naše nákresy a hned bude vše jasnější. 

Pusťte si také video, kde toto téma důkladně rozebíráme. Případně nám napište dotaz, přijďte nás navštívit, nebo si zalétněte do naší letecké školy, kde pro vás máme celou hromadu školení a seminářů ať už online, nebo osobně.

👋✈ #LetuZdar

Štěpán

Jak létat s DRONem přímo nad RUNWAYí letiště?

Létání s dronem u letiště TAHÁK

Tuzemská legislativa o provozu bezpilotních systémů říká, že piloti dronu, a to bez rozdílu, zda-li se jedná o profesionály nebo amatéry, s drony v CTR mimo ochranná pásma daného letiště létat mohou. Primárním faktorem je totiž váha dronu. Pokud chcete provětrat vrtule vašeho mazlika v řízeném okrsku letiště, jako je například letiště Ruzyně, doporučujeme dbát těchto pokynů:

Za prvé

Pokud chcete létat do 5,5 km od vztažného bodu letiště (na obrázku níže jako ARP), zvolte vhodný typ dronu, jehož váha nepřesáhne 0,91 kg. Těžší drony s kamerou i bez vždy podléhají hlášení u ÚCL a ŘLP.

Za druhé

Nepřekračujte výškový limit, který je v CTR od země do 100 m (zkrátka létejte max. do 100 m od země) a součaně létejte mimo ochranná pásma daného letiště.

 • nepsané pravidlo: vyGooglete si, jak jste od letiště daleko a řiďte se selským rozumem – čím blíž, tím níž
 • přesné informace o výšce ochranného pásma v lokalitě, kde chcete vzlétnout, nejsou veřejně přístupné, je tedy potřeba vždy konzultovat s ÚCL
 • pro létání v ochranném pásmu letiště je potřeba písemné povolení ÚCL (v určitých případech i ŘLP) a koordinace s ŘLP a provozovatelem letiště – to vše nezávisle na váhové kategorii copteru

Do třetice

Pokud máte ambice povýšit svou pilotní kariéru nebo zlepšit své pilotní skills a stát se tak dalším odborníkem na létání nejen v ochranných pásmech letišť, navštivte naše kurzy létání s dronem, kde vás naučíme, jak vytěžit z dronu maximum.

Pomohl vám tento článek?

Počet hvězdiček: 3/5

Líbí se vám článek? Sdílejte jej s přáteli

S drony se seznámil před více jak 8 lety, kdy si pořídil první čínské hračky bez pokročilých systémů ovládání a snažil se s nimi sbírat své první letecké záběry s provizorně připevněnou kamerou. Pozdější zkušenost s moderními drony od DJI proto s oblibou popisuje jako přesednutí ze Škody 120 do nejnovějších aut prošpikovaných všemožnými jízdními asistenty.

Doprava zdarma při nákupu nad 10 000 Kč

Všechny produkty testujeme popisky jsou z naší dílny

Školení zdarma (nově i on-line) u vybraných produktů

Poradíme s výběrem protože s drony létáme každý den