Zásady zpracování osobních údajů

Seznamte se s tím, jak chráníme vaše soukromí a jak pracujeme s osobními údaji našich zákazníků.

Seznamte se s tím, jak chráníme vaše soukromí a jak pracujeme s osobními údaji našich zákazníků.

Správcem vašich osobních údajů je společnost DronPro s.r.o., se sídlem Nádražní 44/86, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 045 87 332, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250235 (dále jen „Správce“, „my“).

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@dronpro.cz.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:

 • kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu na adresu info@dronpro.cz,
 • vzít udělený souhlas zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s našimi oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo na základě souhlasu,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Zasílání newsletterů

 1. Potvrzení odběru newsletteru udělujete společnosti DronPro s.r.o., se sídlem Nádražní 44/86, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 045 87 332 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského v Praze, oddíl
  C, vložka 250235 (dále jen „Správce“, „my“), svůj souhlas k tomu, aby zpracovávala v souladu s
  právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
  údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen
  „Nařízení“), vaši e-mailovou adresu.
 2. E-mailovou adresu budeme zpracovávat za účelem zařazení vašeho e-mailu do databáze určené k odběru našich newsletterů. K tomu nám udělujete svůj souhlas, což je podle práva čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
 3. E-mailovou adresu si uložíme na dobu 3 let, pokud svůj souhlas neprodloužíte, nebo naopak nevezmete zpět.
 4. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to třeba zasláním emailu na adresu info@dronpro.cz, dopisu na naší adresu uvedenou výše nebo jednoduše proklikem v daném obchodním sdělení.
 5. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou: 
 • poskytovatel IT podpory;
 • poskytovatel databázového softwaru;
 • poskytovatel marketingového poradenství;
 • poskytovatel webhostingových služeb;
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v
  současné době nevyužíváme.

Kontaktní formulář

1. V rámci kontaktního formuláře zpracováváme vaše následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • telefon;
 • e-mailovou adresu;
 • vaši zprávu.

2. Tyto osobní údaje zpracujeme pro účely zodpovězení vašeho dotazu a pro jednání o případném uzavření smlouvy. Takový postup nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

3. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 6 měsíců a dále případně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

4. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou: 

 • poskytovatel IT podpory;
 • poskytovatel databázového softwaru;
 • poskytovatel marketingového poradenství;
 • poskytovatel webhostingových služeb;
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme. 

Registrace do uživatelského účtu

1. V rámci registrace do uživatelského účtu bude společnost DronPro s.r.o., se sídlem Nádražní
44/86, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 045 87 332 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského v Praze, oddíl C, vložka 250235 (dále jen „Správce“, „my“), zpracovávat v souladu s
právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen
„Nařízení“), vaše následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mailovou adresu;
 • heslo.

2. Tyto osobní údaje zpracujeme za účelem vytvoření uživatelského účtu a umožnění práce s ním.
Údaje můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu – umožňuje nám to čl. 6 odst. 1 písm.
a) Nařízení.

3. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu trvání účelu zpracování, tedy po dobu vašeho
aktivního využívání uživatelského účtu, a dále po dobu 3 let od posledního přihlášení.

4. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to třeba zasláním emailu na adresu info@dronpro.cz nebo
dopisu na naší adresu uvedenou výše. Vezměte však na vědomí, že v takovém případě vám
nebude umožněn přístup do uživatelského rozhraní.

5. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku
představují zpracovatelé, kterými jsou: 
poskytovatel IT podpory;

 • poskytovatel databázového softwaru;
 • poskytovatel marketingového poradenství;
 • poskytovatel webhostingových služeb;
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

Objednávka zboží

1. V rámci objednání zboží na e-shopu zpracováváme vaše následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • adresa doručovací a fakturační;
 • telefonní číslo;
 • případně název firmy;
 • případně IČ, DIČ.

2. Osobní údaje budeme zpracovávat za účelem identifikace smluvních stran, plnění ze smlouvy, za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení.

3. Osobní údaje budeme zpracovávat za výše uvedenými účely po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

4. E-mailovou adresu budeme zpracovávat za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup nám umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu na adresu info@dronpro.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Obchodní sdělení vám budou zasílána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo se naopak z odběru neodhlásíte. Tato obchodní sdělení mohou být zasílána i společností Heureka Shopping s.r.o. v rámci služby Ověřeno zákazníky pro vyhodnocení zpětné vazby kupujícího.

5. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou: 

 • poskytovatel IT podpory;
 • poskytovatel databázového softwaru;
 • poskytovatel marketingového poradenství;
 • poskytovatel webhostingových služeb;
 • společnost Heureka Shopping s.r.o.;
 • provozovatelé online platebních služeb;
 • poskytovatel služby Sklik, společnost Seznam.cz;
 • poskytovatel služby Google Analytics a Google Adwords, Google, Inc.;
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme. 

Odeslání životopisu

 1. Po zaslání vašeho životopisu zpracováváme vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu či další informace v životopisu nebo v motivačním dopise uvedené), a to za účelem výběru uchazeče o vypsanou pracovní pozici a jeho případného kontaktování.
 2. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Osobní údaje budeme zpracovávat do doby výběru uchazeče a v případě uzavření smlouvy po dobu trvání pracovněprávního poměru, nestanoví-li jiný právní předpis dobu delší.
 3. Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa budeme v případě vašeho nezvolení za vhodného uchazeče uchovávat po dobu 5 let za účelem archivace uchazečů. Takové zpracování nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů. Proti takovému zpracování máte právo podat námitku na info@dronpro.cz .
 4. Vaše osobní údaje, pokud s vámi nebude uzavřena pracovní smlouva, nebudou zpřístupněny třetím osobám. Při uzavírání pracovní smlouvy budete o zpracování osobních údajů týkající se pracovního poměru informován samostatně.

Cookies

1. Na této webové stránce používáme soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, sledování chování uživatele na webu;
 • fungování webových stránek;
 • personalizace produktů.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – našeho oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

3. Cookies pro personalizaci produktů jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

4. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku podle čl. 21 Nařízení na e-mailové adresu info@dronpro.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

5. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

6. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení nadměrného a odborného úsilí.

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • poskytovatelem služby Facebook Pixel a Facebook Share, provozované společností Facebook;
 • poskytovatelem služby Heuréka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o.;
 • poskytovatelem služby Sklik, provozované společnosti Seznam.cz;
 • poskytovatelem služby Google Analytics a Google Adwords poskytované společností Google, Inc.
 • poskytovatel marketingového poradenství.

9. Výše uvedené platformy nakládají dále s cookies v souladu s jejich smluvními podmínkami, které jsou uveřejněny na jejich webových stránkách.