Zásady zpracování osobních údajů

Seznamte se s tím, jak chráníme vaše soukromí a jak pracujeme s osobními údaji našich zákazníků.

Seznamte se s tím, jak chráníme vaše soukromí a jak pracujeme s osobními údaji našich zákazníků.

Správcem vašich osobních údajů je společnost DronPro s.r.o., se sídlem Nádražní 44/86, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 045 87 332, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250235 (dále jen „Správce“, „my“).

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@dronpro.cz.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:

 • kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu na adresu info@dronpro.cz,
 • vzít udělený souhlas zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů nebo jejich výmaz není v rozporu s našimi oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo na základě souhlasu,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Zasílání newsletterů

 1. Potvrzení odběru newsletteru udělujete společnosti DronPro s.r.o., se sídlem Nádražní 44/86, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 045 87 332 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského v Praze, oddíl
  C, vložka 250235 (dále jen „Správce“, „my“), svůj souhlas k tomu, aby zpracovávala v souladu s
  právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
  ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
  údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen
  „Nařízení“), vaši e-mailovou adresu.
 2. E-mailovou adresu budeme zpracovávat za účelem zařazení vašeho e-mailu do databáze určené k odběru našich newsletterů. K tomu nám udělujete svůj souhlas, což je podle práva čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
 3. E-mailovou adresu si uložíme na dobu 3 let, pokud svůj souhlas neprodloužíte, nebo naopak nevezmete zpět.
 4. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to třeba zasláním emailu na adresu info@dronpro.cz, dopisu na naší adresu uvedenou výše nebo jednoduše proklikem v daném obchodním sdělení.
 5. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou: 
 • poskytovatel IT podpory;
 • poskytovatel databázového softwaru;
 • poskytovatel marketingového poradenství;
 • poskytovatel webhostingových služeb;
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v
  současné době nevyužíváme.

Kontaktní formulář

1. V rámci kontaktního formuláře zpracováváme vaše následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • telefon;
 • e-mailovou adresu;
 • vaši zprávu.

2. Tyto osobní údaje zpracujeme pro účely zodpovězení vašeho dotazu a pro jednání o případném uzavření smlouvy. Takový postup nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

3. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 6 měsíců a dále případně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

4. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými jsou: 

 • poskytovatel IT podpory;
 • poskytovatel databázového softwaru;
 • poskytovatel marketingového poradenství;
 • poskytovatel webhostingových služeb;
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme. 

Registrace do uživatelského účtu

1. V rámci registrace do uživatelského účtu bude společnost DronPro s.r.o., se sídlem Nádražní
44/86, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 045 87 332 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského v Praze, oddíl C, vložka 250235 (dále jen „Správce“, „my“), zpracovávat v souladu s
právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen
„Nařízení“), vaše následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mailovou adresu;
 • heslo.

2. Tyto osobní údaje zpracujeme za účelem vytvoření uživatelského účtu a umožnění práce s ním.
Údaje můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu – umožňuje nám to čl. 6 odst. 1 písm.
a) Nařízení.

3. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu trvání účelu zpracování, tedy po dobu vašeho
aktivního využívání uživatelského účtu, a dále po dobu 3 let od posledního přihlášení.

4. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to třeba zasláním emailu na adresu info@dronpro.cz nebo
dopisu na naší adresu uvedenou výše. Vezměte však na vědomí, že v takovém případě vám
nebude umožněn přístup do uživatelského rozhraní.

5. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku
představují zpracovatelé, kterými jsou: 
poskytovatel IT podpory;

 • poskytovatel databázového softwaru;
 • poskytovatel marketingového poradenství;
 • poskytovatel webhostingových služeb;
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

Objednávka zboží

1. V rámci objednání zboží na e-shopu zpracováváme vaše následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • adresa doručovací a fakturační;
 • telefonní číslo;
 • případně název firmy;
 • případně IČ, DIČ.

2. Osobní údaje budeme zpracovávat za účelem identifikace smluvních stran, plnění ze smlouvy, za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení.

3. Osobní údaje budeme zpracovávat za výše uvedenými účely po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

4. E-mailovou adresu budeme zpracovávat za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup nám umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu na adresu info@dronpro.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Obchodní sdělení vám budou zasílána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo se naopak z odběru neodhlásíte. Tato obchodní sdělení mohou být zasílána i společností Heureka Shopping s.r.o. v rámci služby Ověřeno zákazníky pro vyhodnocení zpětné vazby kupujícího.

5. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou: 

 • poskytovatel IT podpory;
 • poskytovatel databázového softwaru;
 • poskytovatel marketingového poradenství;
 • poskytovatel webhostingových služeb;
 • společnost Heureka Shopping s.r.o.;
 • provozovatelé online platebních služeb;
 • poskytovatel služby Sklik, společnost Seznam.cz;
 • poskytovatel služby Google Analytics a Google Adwords, Google, Inc.;
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme. 

Odeslání životopisu

 1. Po zaslání vašeho životopisu zpracováváme vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu či další informace v životopisu nebo v motivačním dopise uvedené), a to za účelem výběru uchazeče o vypsanou pracovní pozici a jeho případného kontaktování.
 2. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Osobní údaje budeme zpracovávat do doby výběru uchazeče a v případě uzavření smlouvy po dobu trvání pracovněprávního poměru, nestanoví-li jiný právní předpis dobu delší.
 3. Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa budeme v případě vašeho nezvolení za vhodného uchazeče uchovávat po dobu 5 let za účelem archivace uchazečů. Takové zpracování nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů. Proti takovému zpracování máte právo podat námitku na info@dronpro.cz .
 4. Vaše osobní údaje, pokud s vámi nebude uzavřena pracovní smlouva, nebudou zpřístupněny třetím osobám. Při uzavírání pracovní smlouvy budete o zpracování osobních údajů týkající se pracovního poměru informován samostatně.

Cookies

1. Na této webové stránce používáme soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, sledování chování uživatele na webu;
 • fungování webových stránek;
 • personalizace produktů.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – našeho oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

3. Cookies pro personalizaci produktů jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

4. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku podle čl. 21 Nařízení na e-mailové adresu info@dronpro.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

5. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

6. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení nadměrného a odborného úsilí.

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • poskytovatelem služby Facebook Pixel a Facebook Share, provozované společností Facebook;
 • poskytovatelem služby Heuréka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o.;
 • poskytovatelem služby Sklik, provozované společnosti Seznam.cz;
 • poskytovatelem služby Google Analytics a Google Adwords poskytované společností Google, Inc.
 • poskytovatel marketingového poradenství.

9. Výše uvedené platformy nakládají dále s cookies v souladu s jejich smluvními podmínkami, které jsou uveřejněny na jejich webových stránkách.

10. Na našich webových stránkách shromažďujeme následující soubory cookies:

 • Google účet

Následující cookies jsou spojeny s Google účtem, cookies jsou obvykle z domény google.cz nebo google.com.

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím / doména

Marketingová - Google Inc.

NID

Nastavení služeb - Tento soubor cookie odesílá prohlížeč spolu s požadavky na weby Google. Soubor obsahuje jedinečné ID, pomocí kterého si Google pamatuje vaše nastavení a další informace. Soubor je rovněž využíván ke zpřesnění cílení reklamy.

-

google.com

Marketingová - Google Inc.

SID, HSID, SIDCC

Zabezpečení - Soubory cookie použity k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran.

-

google.com

Marketingová - Google Inc.

1P_JAR, APISID, DV

Slouží ke shromažďování statistik webových stránek, sledování míry konverze a přizpůsobování reklamy.

-

google.cz

 • Google Analytics

Analytický nástroje, který měří, jak uživatelé interagují s webovou stránkou a s jejím obsahem. Nástroj využívá cookies první strany (First-Party Cookie)

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím / doména

Marketingová - Google Inc.

_ga

Cookie pro rozlišení uživatelů

2 roky

google.com

Marketingová - Google Inc.

_gid

Cookie pro rozlišení uživatelů

24 hodin

google.com

Marketingová - Google Inc.

_gat

_dc_gtm_<property-id>

Využita pro limitování požadavků na server

1 minuta

google.cz

Marketingová - Google Inc.

_gac_<property-id>

Obsahuje kampaňové informace pro uživatele, dále slouží k měření interakcí mezi reklamami v dané doméně a umožňují zajistit, aby se vám stejné reklamy nezobrazily příliš často.

90 dní

 

 • Google AdWords

Inzertní systém pro vytvoření, provozování a vyhodnocování reklamních sdělení v Google vyhledávání a v GDN.

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím / doména

Marketingová - Google Inc.

Conversion

Hlavním účelem je pomoci inzerentům zjistit, kolik z uživatelů, kteří klikli na reklamu, si nakonec koupilo nějaký produkt.

omezenou dobu (dle nastavení reklamního systému, obvykle 30 dní)

-

Marketingová - Google Inc.

Remarketing Cookies

Cookies ukládáme s cílem poskytnout relevantní reklamní sdělení. Založeno na předchozí návštěvě našeho webu.

 

Google využívá tyto cookies k zobrazení reklamy na webech třetí strany. Tyto cookies neobsahují žádné osobní informace ani žádné, podle kterých lze uživatele osobně identifikovat.

0 až 540 dní

-

 • Seznam Sklik

Inzertní systém pro vytvoření, provozování a vyhodnocování reklamních sdělení v českém vyhledávači Seznam.cz a také v obsahové síti Seznam.cz

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím / doména

Marketingová - Seznam.cz

sid

Cookies pro zapamatování preferencí uživatele na webové stránce (vzhled, nastavení).

30 dní

imedia.cz

 • Facebook

Soubory cookie používáme v případě, že máte Facebook účet, používáte Facebook produkty, včetně webu facebook.com a aplikací, nebo navštěvujete další weby a aplikace, které používají Facebook produkty (včetně tlačítka To se mi líbí a dalších Facebook technologií). Soubory cookie umožňují Facebooku nabízet vám Facebook produkty a porozumět informacím o vaší osobě, včetně informací o vašem používání jiných webů a aplikací (bez ohledu na to, zda jste zaregistrovaní nebo přihlášení).

Více o zásadách cookies společnosti Facebook.

Za účelem poskytování služeb Facebooku ukládáme ve vašem prohlížeči soubory cookie. Dole najdete další informace o souborech cookie, které používáme. Mezi soubory cookie, které používáme, patří soubory cookie relace. Tyto soubory se po zavření prohlížeče odstraní. Pak používáme trvalé soubory cookie, které v prohlížeči zůstanou až do vypršení jejich platnosti nebo do okamžiku, kdy je odstraníte. Občas provádíme změny, takže konkrétní používané soubory cookie se můžou od souborů popsaných dole lišit.

Název

Vypršení platnosti

Obsah

Účel

lu

2 roky

ID uživatele a různé přihlašovací informace (například počet přihlášení k účtu, stav zaškrtávacího políčka „Pamatovat si mě“ atd.)

Slouží k zaznamenání informace, jestli si uživatel zvolil možnost zůstat přihlášený.

xs

90 dní

ID relace, čas vytvoření, hodnota ověřování, stav zabezpečené relace, ID skupiny ukládané do mezipaměti

V kombinaci se souborem cookie c_user slouží k ověření vaší identity na Facebooku.

c_user

90 dní

ID uživatele

V kombinaci se souborem cookie xs slouží k ověření vaší identity na Facebooku.

m_user

90 dní

E-mail, ID uživatele, hodnota ověřování, verze, funkce uživatelského agenta, čas vytvoření, indikátor verze Facebooku

Používá se za účelem ověření vaší identity na mobilním webu Facebooku

pl

90 dní

Ano/ne

Slouží k zaznamenání informace, že přihlášení zařízení nebo prohlížeče proběhlo prostřednictvím Facebook platformy.

dbln

2 roky

Hodnoty ověření přihlášení

Slouží k povolení přihlášení na základě zařízení.

aks

30 dní

Přístupový token služby Account Kit

Určuje, zda je návštěvník webu accountkit.com přihlášený.

aksb

30 minut

Hodnota času požadavku

Ověřuje přihlášení pomocí služby Account Kit.

sfau

1 den

Šifrované ID uživatele, kontaktní bod, časové razítko a další informace o přihlášení

Optimalizuje proces obnovení po neúspěšných pokusech o přihlášení.

 • Zabezpečení, integrita webu a produktů

Název

Vypršení platnosti

Obsah

Účel

ick

2 roky

Šifrovací klíč

Slouží k uložení šifrovacího klíče použitého k šifrování souborů cookie.

csm

90 dní

2 nebo 0

Označuje, když je pro přístup k serverům Facebooku potřeba protokol HTTPS.

s

90 dní

Digitální podpis a časové razítko

Používá se k určení času, kdy daný člověk naposledy zadal svoje heslo.

datr

2 roky

Identifikátor prohlížeče a časové razítko

Identifikuje prohlížeče za účelem zabezpečení a integrity webu, obnovení účtu a identifikace potenciálně napadených účtů.

sb

2 roky

Identifikátor prohlížeče a časové razítko

Identifikuje prohlížeč za účelem ověření přihlášení.

 • Inzerce a měření

Název

Vypršení platnosti

Obsah

Účel

fr

90 dní

ID uživatele a prohlížeče, časové razítko, různá další data

Primární soubor cookie pro inzerci na Facebooku, který se používá k doručování, měření a zvyšování relevantnosti reklam.

oo

5 let

1 nebo 0

Používá se k zaznamenání odhlášení zobrazování reklam.

ddid

28 dní

ID objektu a ID aplikace

Používá se k otevření konkrétního místa v aplikaci inzerenta po instalaci.

 • Funkce a služby webu

Název

Vypršení platnosti

Obsah

Účel

locale

7 dní

Národní prostředí

Určuje zemi a jazyk zvolený posledním uživatelem přihlášeným v daném prohlížeči nebo mezinárodní doménu použitou pro přístup k Facebooku.

sb

2 roky

Identifikátor prohlížeče a časové razítko

Slouží ke zlepšování návrhů přátel.

 • Úspěšnost

Název

Vypršení platnosti

Obsah

Účel

js_ver

7 dní

Počet dní

Zaznamenává stáří javascriptových souborů Facebooku.

rc

7 dní

Číselná hodnota mezi 1 a 20

Slouží k optimalizaci výkonu webu pro inzerenty.

 • Analytika a průzkumy

Název

Vypršení platnosti

Obsah

Účel

campaign_click_url

30 dní

URL adresa

Zaznamenává URL adresu Facebooku, na kterou byl uživatel přesměrovaný po kliknutí na reklamu propagující Facebook.

 

Kategorie

Soubory cookie

Ověřování

Checkpoint, lp

Zabezpečení, integrita webu a produktů

hckd, sfiu, ar, av

Funkce a služby webu

noscript, m_ts, next, next_path, presence, rdir, i_user, i_key, i_id

Úspěšnost

m_pixel_ratio, p, dpr, sW, wd, a11y

Analytika a průzkumy

act, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref, reg_uniqid, x-referer, x-src