Legislativa a pravidla létání pro drony 6 minut čtení

Pravidla pro létání, aneb co vše s dronem (ne)smíte

13 října 2017

Alex

Stejně tak, jako řízení „pozemních“ vozidel, podléhá i létání s drony určitým pravidlům, jejichž účelem je zajistit bezpečnost vás i druhých. Vštípíte-li si do paměti pár níže uvedených tipů, shledáte, že to vlastně až tak složité není. Snažte se mít neustále na zřeteli…:
  • Bezpečnost – ať už patříte mezi hobby piloty, anebo vás práce s dronem živí, je nesmírně důležité zajistit bezpečí své i druhých a vyvarovat se způsobení škod na majetku.
  • Ohleduplnost k ostatním – vžijte se do „nepilotů“, nikomu by určitě nebylo příjemné dostat se pod drobnohled létající kamery :).
  • Nebojte se zeptat – pokud si nejste něčím jisti, nezdráhejte se informovat u zkušenějších pilotů popřípadě přímo na ÚCL. Vaše opatrnost je ceněnou vlastností!

Rozdělení uživatelů – hobby piloti vs. profi dronaři

ÚCL dělí uživatele bezpilotních letounů do dvou základních skupin. Létáte-li s multikoptérami rekreačně, spadáte do kategorie tzv. hobby pilotů. Pro vás jsou pravidla nejmírnější, avšak pozor – vlastníte-li stroj těžší než 0.91 kg, musí být od výrobce vybaven Fail-safe systémem, který v případě poruchy, vybití baterie, ztráty spojení atp. zajistí bezpečné dokončení letu. Stroje do 0.91 kg užívané k rekreačním či sportovním účelům bezpečnostním systémem disponovat nemusí. Dále platí, že každý dron v hmotnostní kategorii nad 0,91 kg je třeba opatřit ID štítkem.

Chcete-li svůj dron s kamerou využívat ke komerčním účelům, je v každém případě třeba provést evidenci stroje i pilota u ÚCL a dále absolvovat praktickou a teoretickou pilotní zkoušku. Po úspěšném složení těchto zkoušek získáte povolení k létání, poté můžete konečně zažádat o povolení k provádění leteckých prací. Všichni profesionální piloti už jsou povinni vést si pilotní deníky. V závislosti na místě realizace musí piloti hlásit ÚCL, majitelům pozemků a dalším institucím události spojené s provozem dronu a následně provádět reporty. Pilotní licence a povolení k létání jsou nutností i pro hobby piloty řídící systémy těžší než 25 kg.

Rozdělení dronů

Bezpilotní letadla se dělí do čtyř hmotnostních kategorií – dle těchto kategorií jsou rozdělena také pravidla pro jejich provoz. První kategorie zahrnuje stroje s hmotností do 0.91 kg. Pro jejich řízení za rekreačním či sportovním účelem není zapotřebí evidence pilota na ÚCL. Stejná pravidla platí pro další dvě kategorie, tj. multikoptéry s hmotností 0.91 – 7 kg a 7 – 25 kg. Pro provoz strojů spadajících do poslední kategorie, nad 25 kg, už je „štempl“ profi pilota nutností, což znamená evidenci na ÚCL a absolvování pilotních zkoušek. Takto těžké drony jsou však v případě hobby-pilotů využívány pouze minimálně a většiny z nás se tedy tato informace netýká :).

Bezpečnost na prvním místě

Žádný stroj není 100% bezporuchový. A i proto je třeba dbát na bezpečnou vzdálenost jak od lidí, tak od budov, popřípadě dalších překážek. Zde se dostáváme ke skutečné alchymii :). Povolené vzdálenosti se nepatrně liší dle hmotnostních kategorií dronů.

Dodržování pravidla bezpečné vzdálenosti 10-30-50 je povinností pilotů všech strojů o hmotnosti do 7 kg.

Pro kategorii 7 – 25 kg se aplikuje přísnější pravidlo bezpečné vzdálenosti 50-100-150: neboli hobby i profi pilot provozující létání s bezpilotními systémy za komerčním účelem musí během vzletu i přistání dodržovat minimální horizontální vzdálenost od osob 50 metrů. V průběhu letu se nesmíte přiblížit k osobě či budově na horizontální vzdálenost menší  než 100 metrů a k hustě osídlenému prostoru na vzdálenost do 150 metrů. Táž pravidla platí i pro vlastníky dronů s hmotností nad 25 kg, provoz těchto strojů navíc vyžaduje dozor. Dozorem se rozumí poučená osoba.

Vzdálenostní limity se samozřejmě netýkají samotného pilota a osob, které jsou přímými účastníky provozu bezpilotního systému.

Z pochopitelných důvodů není v žádném případě povoleno létat v krajní blízkosti mraků. Vzdušný prostor, který nás zajímá nejvíce a v němž je až do výšky 300 metrů při dodržování místních předpisů dovoleno létat jak nám „vrtule narostly“, nese oficiální přízvisko třída G. Zde se postačí držet vně oblak. V řízeném okrsku letiště (CTR) a na letišti s neřízeným provozem (ATZ) je minimální vzdálenost stanovena striktně a to na 1500 metrů horizontálně a 300 metrů vertikálně.

Dále je zakázáno létat v noci – jedinou výjimku tvoří dostatečně osvětlené prostory letiště.

Ochrana soukromí – pravidla pro filmaře

Pro každého dronaře platí 100% zákaz natáčení dalších osob bez jejich výslovného souhlasu. Porušení zákona se tedy můžete dopustit i během přeletu nad soukromým pozemkem.

FPV – ano či ne?

Názory na tuto problematiku se v současnosti dosti různí a zpravidla jsou formulovány poněkud „lišácky“ :). Z doplňku X jasně vyplývá, že osoba řídící multikoptéru s ní musí neustále udržovat oční kontakt. V případě využívání virtuálních brýlí a podobných zařízení (což je v důsledku například i mobilní telefon) je zapotřebí účast druhé osoby, která obstarává samotné pilotování, popřípadě přímý dohled nad strojem.

Z vlastních zkušeností však víme, že ty nejlepší letecké zážitky jsou podmíněny stoprocentním pocitem jistoty. A toho lze nejsnáze nabýt právě při spolupráci s „kopilotem“, čili osobou, která vás v průběhu letu informuje o vzdálenosti překážek či jiných záludnostech :). Protože víc hlav víc ví a více očí víc vidí, doporučujeme létat vždy ve dvou.

Vrtulím zapovězené oblasti

S bezpilotními letadly nelze létat v zakázaných zónách, oficiálně značených jako Prohibited. Tyto zóny zahrnují okolí jaderných elektráren, muničních skladů, skladišť trhavin atp. Další oblastí, kterou je třeba vést v patrnosti, je tzv. Dangerous zóna, v níž sice létání povolené je, ale může s sebou nést určitá bezpečnostní rizika. Létat je zakázáno rovněž v ochranných pásmech, která jsou např. podél silnic, dálnic, tras telekomunikačních a nadzemních inženýrských sítí, v okolí objektů důležitých pro obranu státu, v okolí vodních zdrojů a ve zvláště chráněných oblastech typu CHKO nebo v národních parcích.

 

Omezené prostory TSA (Temporary Segregated Area) a TRA (Temporary Reserved Area) jsou místa vyhrazená k vojenskému cvičení a jiným domobranným účelům. Provoz bezpilotních systémů je zde zakázán pouze ve dnech nebo popřípadně jen v hodinách, kdy jsou prostory aktivně využívány.

Letištní zóna ATZ, neboli Aerodrome traffic zone, označuje vzdušné prostory kolem letišť s neřízeným provozem. Hranice této zóny utváří kružnice s poloměrem 5.5 km od vztažného bodu letiště. Zákon říká, že s modely do hmotnosti 0.91 kg zde můžete létat zcela svobodně a to až do výšky 100 metrů nad zemí, avšak mimo ochranná pásma daného letiště. Ochranná pásma v okolí letišť bohužel nejsou veřejně dostupná. Abyste věděli od jaké výšky a v jaké vzdálenosti od letiště ochranná pásma začínají, musíte si tuto informaci nejprve ověřit u ÚCL. S těžšími stroji už je zapotřebí koordinace AFIS (letištní informační služba) a schválení provozovatele letiště. Toho však doporučujeme kontaktovat v každém případě – předejdete tak případným nepříjemnostem a utužíte dobré vztahy s rozenými aviatiky :). Nad vzdušným prostorem třídy G, tj. výše než 300 metrů, lze v ATZ zóně létat pouze a jedině ve spolupráci s AFIS, a to do maximální výšky 1200 metrů AMSL (tj. nad mořem).

Vzdušné prostory s označením CTR jsou řízené okrsky velkých letišť. V ČR je takovýchto letišť celkem 9. Ochranné zóny CTR sahají od povrchu země do výšky 1500 metrů AMSL. V tomto případě je třeba dodržovat minimální horizontální vzdálenost 5.5 km a maximální povolenou letovou výšku do 100 metrů nad zemí. S modely lehčími než 0.91 kg lze v řízeném okrsku létat i v menší vzdálenosti, ale opět vždy mimo ochranná pásma daného letiště viz. článek „Humbuk kolem dronů na letišti Ruzyně„. Spolehněte se na pravidlo selského rozumu, že čím blíž, tím níž.

Certifikovaní piloti využívající bezpilotní systémy ke komerčním účelům mohou v případě potřeby žádat o individuální výjimky potřebné k realizaci své zakázky. To znamená, že potřebujete-li například natočit TV spot či provést videodokumentaci v určité „zapovězené“ oblasti, může vám být úřadem civilního letectví uděleno jednorázové povolení, mezi profíky přezdívané HOP.

Zodpovědnost za dron

Kdo má zodpovědnost za bezpečnost letu dronu? Jednoznačně pilot. Do jeho povinností spadá rovněž komplexní předletová příprava. V žádném případě nelze z dronu cokoliv shazovat na zem a instalovat na něj zařízení těžší, než je jeho maximální doporučená nosnost. ÚCL může profesionálním pilotům dronu i v tomto případě udělit výjimku.

Za zachování provozuschopnosti, neboli technického stavu letounu je zodpovědný jeho vlastník.

Školení DronPro

Učte se létat pod křídly skutečných profesionálů. Naši piloti mají stovky nalétaných hodin.V naší letecké škole jsme vytrénovali tisíce pilotů od začátečníků po profesionály. Jsme tu pro všechny, kteří jsou zvyklí na vysoký standard služeb.

První start

Předletová příprava, základy správného pilotování, orientace ve vzduchu, simulace výpadku signálu, tuzemská legislativa. Zákaznící, kteří si pořídí dron u nás mají kurz První start zdarma.

Režimy funkcí

Proletíme se ve všech režimech funkcí, které dron nabízí. Ukážeme si tipy a triky, jak efektivně využívat jednotlivé režimy pro účely jednotlivých míst nebo akcí. V kurzu Režimy funkcí vytěžíte ze stroje maximum z jeho automatických dovedností.

Kondiční létání

V první polovině kurzu se zaměříme na pilotní výcvik, kdy vám ušetříme desítky hodin oproti sbírání zkušeností po své ose. V rámci individuálního řešení se v druhé polovině zaměřujeme na takový typ výcviku, abychom se přizpůsobili vašim potřebám a rozvinuli vaše konkrétní dovednosti. Kurz Kondiční létání Vám tedy šijeme na míru :).

Povolení k létání a k leteckým pracím

Pokud se chcete vydat na dráhu profesionálního pilota dronu a vydělávat si tímto vysněným povoláním, nabízíme vám dokonalou přípravu pro úspěšné absolvování závěrečných zkoušek u ÚCL. Ušetříme vám několik desítek hodin. Kurz zahrnuje teoretické školení, zpracování dokumentace na míru, komunikaci s úřady, rezervace letiště pro přezkoušení, výroba identifikačních štítků „OK“, technická podpora i po absolvování kurzu. V kombinaci s kondičním létáním zaručujeme 100% úspěšnost :)! Jsme největší letecká škola v ČR a na Slovensku! Rozšiřte rodinu profesionálních pilotů dronu díky kurzu Povolení k létání a leteckým pracím.

Profi pilot a kameraman

Jste filmová produkce, nebo chcete získat cit a současně maximalizovat potenciál vás i vašeho stroje? Jediný kurz svého druhu v ČR. Po absolvování kurzu Profi pilot a kameraman vám rádi nabídneme místo v našich řadách :).

Online studnice informací :)

http://www.caa.cz/ : oficiální stránky úřadu civilního letectví
http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/effective/doplX.pdf : doplněk X v celém znění
http://aisview.rlp.cz/ : interaktivní mapa letových zón

 

Letu zdar,

#DronPro Alex

Pomohl vám tento článek?

Počet hvězdiček: 4.875/5

Líbí se vám článek? Sdílejte jej s přáteli

Alex
Specialista na drony a pravidla létání

776 86 88 86 (Po–So 9–18h)

Sonduju, analyzuju, vyhodnocuju a nikdy nepřestávám lovit! Svoje stopy zanechávám ve vzduchu a v onlinu. Jsem droní Gee :))

Doprava zdarma při nákupu nad 10 000 Kč

Všechny produkty testujeme popisky jsou z naší dílny

Školení zdarma (nově i on-line) u vybraných produktů

Poradíme s výběrem protože s drony létáme každý den