Legislativa a pravidla létání pro drony 11 minut čtení

Pravidla pro létání, aneb co vše s dronem (ne)smíte

13 října 2017

Alex

Stejně tak jako řízení „pozemních“ vozidel podléhá i létání s dronem určitým pravidlům, jejichž účelem je zajistit bezpečnost vás i druhých. Vštípíte-li si do paměti pár níže uvedených tipů, shledáte, že to vlastně až tak složité není. Snažte se mít neustále na zřeteli bezpečnost a respekt k ostatním účastníkům letového provozu i nezúčastněné veřejnosti a jejímu soukromí. S novou evropskou legislativou se pravidla na první pohled komplikují, ale uvidíte, že hlavní zásady zůstávají stále platné. Změny jsme se vám snažily přehledně vyznačit, abyste viděli, co konkrétně se od konce roku 2020 a 2024 změnilo.

Obsah článku

Aktualizováno 23. 1. 2024

  • Bezpečnost – ať už patříte mezi hobby piloty, anebo vás práce s dronem živí, je nesmírně důležité zajistit bezpečí své i druhých a vyvarovat se způsobení škod na majetku.
  • Ohleduplnost k ostatním – vžijte se do „nepilotů“, nikomu by určitě nebylo příjemné dostat se pod drobnohled létající kamery :).
  • Nebojte se zeptat – pokud si nejste něčím jisti, nezdráhejte se informovat u zkušenějších pilotů popřípadě přímo na ÚCL. Vaše opatrnost je ceněnou vlastností!

"Stará" pravidla pro létání s drony, která platila do 31.12.2020 + co se změnilo s novou legislativou

ÚCL dělilo před platností nové evropské legislativy pro drony uživatele bezpilotních letounů do 2 základních skupin:

Rozdělení uživatelů – hobby piloti vs. profi dronaři

  • Létáte-li s multikoptérami rekreačně, spadali jste do kategorie tzv. hobby pilotů a pravidla pro vás byla nejmírnější, avšak pozor – stroj těžší než 0,91 kg musel být od výrobce vybaven Fail-safe systémem, který v případě poruchy, vybití baterie, ztráty spojení atp. zajistí bezpečné dokončení letu. Stroje do 0,91 kg užívané k rekreačním či sportovním účelům bezpečnostním systémem disponovat nemusely. Dále platilo, že každý dron v hmotnostní kategorii nad 0,91 kg bylo třeba opatřit ID štítkem.
  • Když jste chtěli svůj dron s kamerou využívat ke komerčním účelům, museli jste provést evidenci stroje i pilota u ÚCL a dále absolvovat praktickou a teoretickou pilotní zkoušku. Po úspěšném složení těchto zkoušek jste získali povolení k létání, poté jste mohli konečně zažádat o povolení k provádění leteckých prací. Všichni profesionální piloti navíc byli povinni vést si pilotní deníky. V závislosti na místě realizace museli piloti hlásit ÚCL, majitelům pozemků a dalším institucím události spojené s provozem dronu a následně provádět reporty. Pilotní licence a povolení k létání byly nutností i pro hobby piloty řídící systémy těžší než 25 kg.

Co se změnilo?

Nejdůležitější změnou je povinnost všech provozovatelů dronů s kamerou nebo dronů s hmotností nad 250 g registrovat své stroje a projít online testem pilota. Ale nebojte, je to easy. Mrkněte na návod, jak registrovat dron i pilota nebo si vyzkoušejte své pilotních znalosti nanečisto v našem kvízu, kde musíte správně zodpovědět 16/20 otázek.

VYZKOUŠET TEST

Rozdělení dronů

Bezpilotní letadla se dělila do 4 hmotnostních kategorií – dle těchto kategorií byla rozdělena také pravidla pro jejich provoz. První kategorie zahrnovala stroje s hmotností do 0,91 kg. Pro jejich řízení za rekreačním či sportovním účelem nebylo zapotřebí evidence pilota na ÚCL. Stejná pravidla platila pro další 2 kategorie, tj. multikoptéry s hmotností 0,91 – 7 kg a 7 – 25 kg. Pro provoz strojů spadajících do poslední kategorie, nad 25 kg, už byl „štempl“ profi pilota nutností, což znamenalo evidenci na ÚCL a absolvování pilotních zkoušek. Takto těžké drony byly však v případě hobby-pilotů využívány pouze minimálně a většiny z nás se tedy tato informace netýkala :).

Co se změnilo?

S novými pravidly se už provoz dronů nedělí na rekreační a komerční, ale hmotnost dronu je stále důležitá pro zařazení dronu do identifikační třídy C0–C4 a odvození pravidel pro létání. Stáhněte si tahák pro zařazení dronu do správné třídy.

Pomůcka pro dodržování bezpečnosti letu s dronem

Žádný stroj není 100% bezporuchový, a i proto je třeba dbát na bezpečnou vzdálenost jak od lidí, tak od budov, popřípadě dalších překážek. Povolené vzdálenosti se nepatrně lišily dle hmotnostních kategorií dronů a používala se pro ně pomůcka složená ze 3 čísel:

  • Dodržování pravidla bezpečné vzdálenosti 10-30-50 bylo povinností pilotů všech strojů o hmotnosti do 7 kg.
  • Pro kategorii 7 – 25 kg se aplikovalo přísnější pravidlo bezpečné vzdálenosti 50-100-150.

Co čísla znamenají? U 2. bodu musel pilot během vzletu i přistání dodržovat minimální horizontální vzdálenost od osob 50 metrů. V průběhu letu se nesměl přiblížit k osobě či budově na horizontální vzdálenost menší než 100 metrů a k hustě osídlenému prostoru na vzdálenost do 150 metrů. Táž pravidla platila i pro vlastníky dronů s hmotností nad 25 kg, provoz těchto strojů navíc vyžadoval dozor. Dozorem se rozumí poučená osoba.

Co se změnilo?

Nově se pravidla létání dělí do tzv. podkategorií provozu – pro podkategorie kategorie Open, kterou bude využívat drtivá většina dronařů, najdete rozkreslené povolené vzdálenosti v našem článku s návodem na registraci dronu

Zapamatujte si

Vzdálenostní limity se samozřejmě netýkají samotného pilota a osob, které jsou přímými účastníky provozu bezpilotního systému, a to podle starých i nových pravidel.

Z pochopitelných důvodů nebylo a i dnes není v žádném případě povoleno létat v krajní blízkosti mraků. Vzdušný prostor, který nás zajímá nejvíce a v němž bylo až do výšky 300 metrů při dodržování místních předpisů dovoleno létat, jak nám „vrtule narostly“, nese oficiální přízvisko třída G.

Co se změnilo?

Dnes je tento prostor ohraničen vertikálně výškou 120 metrů nad zemským povrchem a jde o novou maximální výšku, kde se drony mohou podle nových pravidel pohybovat. Přečtěte si více o vzdušných prostorech v ČR platících po přechodné období do dokončení harmonizace s novou legislativou.

V prostoru G se postačí držet vně oblak. V řízeném okrsku letiště (CTR) a na letišti s neřízeným provozem (ATZ) byla minimální vzdálenost stanovena striktně, a to na 1500 metrů horizontálně a 300 metrů vertikálně (dnes podle nových pravidel jde o 120 m vertikálně).

Dále bylo a stále je zakázáno létat v noci – jedinou výjimku tvoří dostatečně osvětlené prostory letiště. V přechodném legislativním období totiž stále platí některá pravidla ze staré legislativy a lety v noci jsou brány jako lety mimo přímý vizuální dohled (a v kategorii provozu Open se musí stále létat na dohled). Od 1. července 2022 bude možné létat i v noci, ale pilot bude muset dron vybavit zeleným blikajícím světýlkem. Momentálně tedy létat v noci v rámci kategorie Open nemůžete, ale v kategorii Specific, kde se počítá s individuálními scénáři, to pravděpodobně půjde.

POZOR: Od 1.1.2024 potřebují všechny drony létající v kategorii SPECIFIC systém dálkové indentifikace.

Ochrana soukromí při natáčení dronem – pravidla pro filmaře

Pro každého dronaře platilo před koncem roku 2020 i po něm 100% zákaz natáčení dalších osob bez jejich výslovného souhlasu. Porušení zákona se tedy můžete dopustit i během přeletu nad soukromým pozemkem.

Létání dronů nad soukromým pozemkem

Současná droní legislativa dbá na povolení vlastníka pozemku, zejména pokud provoz spadá do kategorie SPECIFIC. V případě, že vám nestačí provoz v OPEN kategorii a řešíte s ÚCL oprávnění k provozu (OkP), bude po vás úřad vyžadovat (mimo dalších dokumentů) souhlas vlastníků pozemků, nad kterými provoz dronů probíhá. Toto se týká zastavěné oblasti. jako je např. létání s dronem nad městy. V případě, že bude provoz probíhat nad agrárními pozemky, je potřeba povolení od majitele pozemku, ze kterého startujete a na který pak přistáváte. Povolení pro start a přistání z a na pozemek potřebujete i v OPEN kategorii. Pokud vás napadá, že se toto dá obejít startem z kapoty auta nebo z ruky, tak vás bohužel musím zklamat, takhle to nefunguje. I v takovém případě budete pořád potřebovat souhlas od majitele pozemku.

FPV – ano, či ne?

Názory na tuto problematiku se v minulosti i současnosti dosti různily a zpravidla jsou formulovány poněkud „lišácky“ :). Z Doplňku X, jehož zásadami se budeme řídit i po konci roku 2020, jasně vyplývá, že osoba řídící multikoptéru s ní musí neustále udržovat oční kontakt. V případě využívání virtuálních brýlí a podobných zařízení (což je v důsledku například i mobilní telefon) je zapotřebí účast druhé osoby, která obstarává samotné pilotování, popřípadě přímý dohled nad strojem. Takové osobě se říká "vizuální pozorovatel".

Při používání FPV mějte s sebou vždy kolegu
Při používání FPV mějte s sebou vždy kolegu

Z vlastních zkušeností však víme, že ty nejlepší letecké zážitky jsou podmíněny stoprocentním pocitem jistoty. A tu lze nejsnáze získat právě při spolupráci s „kopilotem“, čili osobou, která vás v průběhu letu informuje o vzdálenosti překážek či jiných záludnostech :). Protože víc hlav víc ví a více očí víc vidí, doporučujeme létat vždy ve dvou.

Vrtulím zapovězené oblasti a bezletové zóny v ČR

Co platilo v minulosti a platí i s novými pravidly je fakt, že s drony nelze létat v zakázaných zónách, oficiálně značených jako Prohibited. Tyto zóny zahrnují okolí jaderných elektráren, muničních skladů, skladišť trhavin atp. Další oblastí, kterou je třeba vést v patrnosti, je tzv. Dangerous zóna, v níž sice létání s dronem povolené je, ale může s sebou nést určitá bezpečnostní rizika. Létat je zakázáno rovněž v ochranných pásmech, která jsou např. podél silnic, dálnic, tras telekomunikačních a nadzemních inženýrských sítí, v okolí objektů důležitých pro obranu státu, v okolí vodních zdrojů a ve zvláště chráněných oblastech typu CHKO nebo v národních parcích.

 

Omezené prostory TSA (Temporary Segregated Area) a TRA (Temporary Reserved Area) jsou místa vyhrazená k vojenskému cvičení a jiným domobranným účelům. Provoz bezpilotních systémů je zde zakázán pouze ve dnech nebo popřípadně jen v hodinách, kdy jsou prostory aktivně využívány.

Letištní zóna ATZ, neboli Aerodrome traffic zone, označuje vzdušné prostory kolem letišť s neřízeným provozem. Hranice této zóny utváří kružnice s poloměrem 5,5 km od vztažného bodu letiště. Zákon říká, že s modely do hmotnosti 0,91 kg zde můžete létat zcela svobodně, a to až do výšky 100 metrů nad zemí, avšak mimo ochranná pásma daného letiště. Ochranná pásma v okolí letišť bohužel nejsou veřejně dostupná. Abyste věděli, od jaké výšky a v jaké vzdálenosti od letiště ochranná pásma začínají, musíte si tuto informaci nejprve ověřit u ÚCL nebo u provozovatele onoho neřízeného letiště. S těžšími stroji už je zapotřebí koordinace AFIS (letištní letecká informační služba) a schválení provozovatele letiště. Toho však doporučujeme kontaktovat v každém případě – předejdete tak případným nepříjemnostem a utužíte dobré vztahy s rozenými aviatiky :). Výše než 120 metrů na povrchem (horní hranice pro lety s drony v rámci LKR10) lze létat pouze a jedině ve spolupráci s AFIS, a to do maximální výšky 1200 metrů AMSL (tj. nad mořem).

Pravidla pro létání s drony, ochranná pásma letiště

Pravidla pro drony, provoz v ATZ
Schéma provozu dronů v ATZ

Vzdušné prostory s označením CTR jsou řízené okrsky velkých letišť. V ČR je takovýchto letišť celkem 9. Ochranné zóny CTR sahají od povrchu země do výšky 1500 metrů AMSL. V tomto případě je třeba dodržovat minimální horizontální vzdálenost 5,5 km a maximální povolenou letovou výšku do 100 metrů nad zemí. S modely lehčími než 0,91 kg lze v řízeném okrsku létat i v menší vzdálenosti, ale opět vždy mimo ochranná pásma daného letiště viz výše nebo viz článek „Humbuk kolem dronů na letišti Ruzyně„. Spolehněte se na pravidlo selského rozumu, že čím blíž, tím níž.

Pravidla pro drony, provoz v CTR
Schéma provozu dronů v CTR

Mrkněte na video, kde detailně vysvětlujeme létání s drony v ATZ a CTR 

Certifikovaní piloti využívající bezpilotní systémy ke komerčním účelům mohli v minulosti v případě potřeby žádat o individuální výjimky potřebné k realizaci své zakázky. To znamená, že když potřebovali například natočit TV spot či provést videodokumentaci v určité „zapovězené“ oblasti, mohlo jim být Úřadem civilního letectví uděleno jednorázové povolení, mezi profíky přezdívané HOP.

Co se změnilo? 

Pro již vydaná HOP zatím platí přechodné období a do konce roku 2021 budou všechna povolení automaticky prodloužena. Po 1. 1. 2022 se pak budou znovu revidovat a budou mírně zpoplatněna.

"Nová HOP" budou fungovat pod novým názvem „oprávnění k provozu“ a počítá se s poplatkem kolem 500,-. Pro A2 bude pořád platit omezení v určitých geografických zónach (např. centra měst), v kategorii Specific si nastavíte parametry letu, které pak budou individuálně schvalovat úřady. Specific bude vlastně něco, jako je dnes HOP – když se potřebujete dostat za obecná pravidla, do hustě osídlených oblastí, k blízkosti budov, lidí atp. Vítězslav Hezký, mluvčí ÚCL, potvrdil, že aktuálně úřad připravuje letové scénáře, které budou moci piloti v kategorii Specific využít při žádání o povolení u ÚCL. Na konci roku 2021 se navíc začne povinně používat digitální mapa s rozkreslenými prostory a státem garantovanými údaji, kde si zájemci mohou zkontrolovat vše, co je potřeba pro let v určité zóně. 

Létání v HOP i v kategorii OPEN od 1. 1. 2024 na základě nového typu povolené OkL

OkL je novým mechanismem sloužícím pro povolení letů prováděných podle Evropských pravidel v kategorii OPEN, ale v zeměpisných zónách definovaných českou autoritou. Dříve by tento provoz podléhal pravidlům odpovídajícím kategorii SPECIFIC a vyžadující vydané Oprávnění k Provozu (schválené Úřadem pro civilní letectví) a tedy i s ním spojený poplatek a možnou čekací lhůtu až 30 dní. O OkL je možné zažádat ZDARMA a díky automatizaci by schválení této žádosti mělo proběhnout v řádu minut.

TIP

Více o novinkách pro rok 2024 se dozvíte v naší aktualitě o nových pravidlech létání s drony od 1.1.2024.

Stejně jako OkP probíhá vytváření žádosti OkL na portálu provozovatele a způsob vyplňování je u obou velice podobný. Nechce se vám nic zkoumat? Přihlaste se na školení, jak si zařídit OkL.

Přehled povinností pro různé piloty dronů a skupiny dronů podle starých pravidel

maximální vzletová hmotnost

≤ 0,91 kg

> 0,91 kg a < 7 kg

7 – 25 kg

> 25 kg

bezpilotní letadlo provozované mimo dohled pilota

účel použití/požadavek

rekreačně sportovní

výdělečné, experimentální, výzkumné

rekreačně sportovní

výdělečné, experimentální, výzkumné

rekreačně sportovní

výdělečné, experimentální, výzkumné

rekreačně sportovní

výdělečné, experimentální, výzkumné

evidence letadla

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ano

ano

ano

evidence pilota

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ano

ano

ano

praktický a teoretický test pilota

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ano

ano

ano

povolení k létání

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ano

ano

ano

povolení k provádění LP a LČPVP

nelze

ano

nelze

ano

nelze

ano

nelze

ano

nelze

označení UA: ID štítek / ID štítek + pozn. značka

ne / ne

ano / ano

ano / ne

ano / ano

ano / ne

ano / ano

ano / ne

ano / ano

ano / ano

min. ve vzdálenosti (m): vzlet, přistání / osoby, stavby / osídlený prostor

bezpečná

bezpečná

bezpečná

bezpečná

bezpečná, ale minimálně 50/100/150

bezpečná, ale minimálně 50/100/150

bezpečná, ale minimálně 50/100/150

bezpečná, ale minimálně 50/100/150

bezpečná, ale minimálně 50/100/150

pojištění dronu: běžný provoz / LVV (mil. Kč)

ne / 0,25

dle nař. č. 785/2004

ne / 1

dle nař. č. 785/2004

ne / 3 od 20 kg dle nař. č. 785/2004

dle nař. č. 785/2004

dle nař. č. 785/2004

dle nař. č. 785/2004

dle nař. č. 785/2004

dozor

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ano

ne

„failsafe“ systém

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

provozní příručka UAS

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

hlášení událostí

ano

ne

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

Zodpovědnost za dron

Kdo má zodpovědnost za bezpečnost letu dronu? Podle starých i nových pravidel jednoznačně pilot. Do jeho povinností spadá rovněž komplexní předletová příprava. V žádném případě nelze z dronu cokoliv shazovat na zem a instalovat na něj zařízení těžší, než je jeho maximální doporučená nosnost. ÚCL může profesionálním pilotům dronu i v tomto případě udělit výjimku.

Za zachování provozuschopnosti, neboli technického stavu letounu, je zodpovědný jeho vlastník nebo provozovatel (což je větinu tatáž osoba).

Pravidla pro létání s drony v zahraničí

S novými jednotnými evropskými pravidly se zjednodušila orientace v nařízeních a omezeních, pokud jezdíte natáčet do dalších zemí Evropské unie. Vaše licence budou platit ve všech členských státech a pravidla se budeme muset učit jen jedny. Pokud se chystáte provětrat droní vrtule mimo EU, zůstáva nutnost nastudovat konkrétní lokální úpravu. Pravidla pro létání s drony v zahraničí shrnuje praktický web Global Drone Regulations Database. Konkrétní letecké zóny a omezení v dané lokalitě pak můžete kontrolovat v aplikaci AirMap, která je podobná českému AisView, ale využijete ji pro celý svět. Obsáhlý článek o cestování s dronem včetně zásad pro přepravu baterek a dronů letadlem jsme sepsali pro portál Travel Bible.

Naučte se vše o pravidlech létání s drony na školení DronPro

Učte se létat pod křídly skutečných profesionálů. Naši piloti mají stovky nalétaných hodin a v naší letecké škole vytrénovali tisíce pilotů od začátečníků po profesionály. Mezi naše školení zaměřená na legislativu pro drony patří především:

Základní legislativa pro hobby piloty dronů

Interaktivní online kurz vás za 2 hodiny uvede do základních pravidel pro drony, které byste měli znát před startem svého bezpilotního letounu. Také vás provedeme registrací dronu a testem pilota krok za krokem, aby vás nic nepřekvapilo.

První start

Předletová příprava, základy správného pilotování, orientace ve vzduchu, simulace výpadku signálu, tuzemská legislativa. Zákazníci, kteří si pořídí dron u nás, mají kurz První start zdarma.

DO LETECKÉ ŠKOLY

Online studnice informací :)

Oficiální stránky úřadu civilního letectví
Doplněk X v celém znění
Interaktivní mapa letových zón

 

👋✈ #LetuZdar

🐲 Drak_Alex

Alexpravidla

Naučte se žádat o OkL a rozleťte se jako ptáci v OPEN kategorii

Naučíme vás, jak v portálu provozovatele online žádat o nové Oprávnění k letu.

Chci létat

Pomohl vám tento článek?

Počet hvězdiček: 4.3947/5

Líbí se vám článek? Sdílejte jej s přáteli

Alex
Specialista na drony a pravidla létání

776 86 88 86 (Po–Pá 9–18h)

Sonduju, analyzuju, vyhodnocuju a nikdy nepřestávám lovit! Svoje stopy zanechávám ve vzduchu a v onlinu. Jsem droní Gee :))

Doprava zdarma při nákupu nad 10 000 Kč

Všechny produkty testujeme popisky jsou z naší dílny

Školení zdarma (nově i on-line) u vybraných produktů

Poradíme s výběrem protože s drony létáme každý den