Legislativa a pravidla létání pro drony 7 minut čtení

Pravidla pro létání s drony, aneb co vše s dronem (ne)smíte

13 října 2017

Alex

Stejně tak jako řízení „pozemních“ vozidel podléhá i létání s dronem určitým pravidlům, jejichž účelem je zajistit bezpečnost vás i druhých. Vštípíte-li si do paměti pár níže uvedených tipů, shledáte, že to vlastně až tak složité není. Snažte se mít neustále na zřeteli bezpečnost a respekt k ostatním účastníkům letového provozu i nezúčastněné veřejnosti a jejímu soukromí.

Obsah článku

Aktualizováno 17. 7. 2020

  • Bezpečnost – ať už patříte mezi hobby piloty, anebo vás práce s dronem živí, je nesmírně důležité zajistit bezpečí své i druhých a vyvarovat se způsobení škod na majetku.
  • Ohleduplnost k ostatním – vžijte se do „nepilotů“, nikomu by určitě nebylo příjemné dostat se pod drobnohled létající kamery :).
  • Nebojte se zeptat – pokud si nejste něčím jisti, nezdráhejte se informovat u zkušenějších pilotů popřípadě přímo na ÚCL. Vaše opatrnost je ceněnou vlastností!

Rozdělení uživatelů – hobby piloti vs. profi dronaři

ÚCL dělí uživatele bezpilotních letounů do dvou základních skupin. Létáte-li s multikoptérami rekreačně, spadáte do kategorie tzv. hobby pilotů. Pro vás jsou pravidla nejmírnější, avšak pozor – vlastníte-li stroj těžší než 0,91 kg, musí být od výrobce vybaven Fail-safe systémem, který v případě poruchy, vybití baterie, ztráty spojení atp. zajistí bezpečné dokončení letu. Stroje do 0,91 kg užívané k rekreačním či sportovním účelům bezpečnostním systémem disponovat nemusí. Dále platí, že každý dron v hmotnostní kategorii nad 0,91 kg je třeba opatřit ID štítkem.

Chcete-li svůj dron s kamerou využívat ke komerčním účelům, je v každém případě třeba provést evidenci stroje i pilota u ÚCL a dále absolvovat praktickou a teoretickou pilotní zkoušku. Po úspěšném složení těchto zkoušek získáte povolení k létání, poté můžete konečně zažádat o povolení k provádění leteckých prací. Všichni profesionální piloti už jsou povinni vést si pilotní deníky. V závislosti na místě realizace musí piloti hlásit ÚCL, majitelům pozemků a dalším institucím události spojené s provozem dronu a následně provádět reporty. Pilotní licence a povolení k létání jsou nutností i pro hobby piloty řídící systémy těžší než 25 kg.

Rozdělení dronů

Bezpilotní letadla se dělí do čtyř hmotnostních kategorií – dle těchto kategorií jsou rozdělena také pravidla pro jejich provoz. První kategorie zahrnuje stroje s hmotností do 0,91 kg. Pro jejich řízení za rekreačním či sportovním účelem není zapotřebí evidence pilota na ÚCL. Stejná pravidla platí pro další dvě kategorie, tj. multikoptéry s hmotností 0,91 – 7 kg a 7 – 25 kg. Pro provoz strojů spadajících do poslední kategorie, nad 25 kg, už je „štempl“ profi pilota nutností, což znamená evidenci na ÚCL a absolvování pilotních zkoušek. Takto těžké drony jsou však v případě hobby-pilotů využívány pouze minimálně a většiny z nás se tedy tato informace netýká :).

Bezpečnost na prvním místě

Žádný stroj není 100% bezporuchový. A i proto je třeba dbát na bezpečnou vzdálenost jak od lidí, tak od budov, popřípadě dalších překážek. Zde se dostáváme ke skutečné alchymii :). Povolené vzdálenosti se nepatrně liší dle hmotnostních kategorií dronů.

Dodržování pravidla bezpečné vzdálenosti 10-30-50 je povinností pilotů všech strojů o hmotnosti do 7 kg.

Pro kategorii 7 – 25 kg se aplikuje přísnější pravidlo bezpečné vzdálenosti 50-100-150: neboli hobby i profi pilot provozující létání s bezpilotními systémy za komerčním účelem musí během vzletu i přistání dodržovat minimální horizontální vzdálenost od osob 50 metrů. V průběhu letu se nesmíte přiblížit k osobě či budově na horizontální vzdálenost menší než 100 metrů a k hustě osídlenému prostoru na vzdálenost do 150 metrů. Táž pravidla platí i pro vlastníky dronů s hmotností nad 25 kg, provoz těchto strojů navíc vyžaduje dozor. Dozorem se rozumí poučená osoba.

Vzdálenostní limity se samozřejmě netýkají samotného pilota a osob, které jsou přímými účastníky provozu bezpilotního systému.

Z pochopitelných důvodů není v žádném případě povoleno létat v krajní blízkosti mraků. Vzdušný prostor, který nás zajímá nejvíce a v němž je až do výšky 300 metrů při dodržování místních předpisů dovoleno létat, jak nám „vrtule narostly“, nese oficiální přízvisko třída G. Zde se postačí držet vně oblak. V řízeném okrsku letiště (CTR) a na letišti s neřízeným provozem (ATZ) je minimální vzdálenost stanovena striktně, a to na 1500 metrů horizontálně a 300 metrů vertikálně.

Dále je zakázáno létat v noci – jedinou výjimku tvoří dostatečně osvětlené prostory letiště.

Ochrana soukromí – pravidla pro filmaře

Pro každého dronaře platí 100% zákaz natáčení dalších osob bez jejich výslovného souhlasu. Porušení zákona se tedy můžete dopustit i během přeletu nad soukromým pozemkem.

FPV – ano, či ne?

Názory na tuto problematiku se v současnosti dosti různí a zpravidla jsou formulovány poněkud „lišácky“ :). Z Doplňku X jasně vyplývá, že osoba řídící multikoptéru s ní musí neustále udržovat oční kontakt. V případě využívání virtuálních brýlí a podobných zařízení (což je v důsledku například i mobilní telefon) je zapotřebí účast druhé osoby, která obstarává samotné pilotování, popřípadě přímý dohled nad strojem.

Z vlastních zkušeností však víme, že ty nejlepší letecké zážitky jsou podmíněny stoprocentním pocitem jistoty. A tu lze nejsnáze získat právě při spolupráci s „kopilotem“, čili osobou, která vás v průběhu letu informuje o vzdálenosti překážek či jiných záludnostech :). Protože víc hlav víc ví a více očí víc vidí, doporučujeme létat vždy ve dvou.

Vrtulím zapovězené oblasti a bezletové zóny v ČR

S bezpilotními letadly nelze létat v zakázaných zónách, oficiálně značených jako Prohibited. Tyto zóny zahrnují okolí jaderných elektráren, muničních skladů, skladišť trhavin atp. Další oblastí, kterou je třeba vést v patrnosti, je tzv. Dangerous zóna, v níž sice létání s dronem povolené je, ale může s sebou nést určitá bezpečnostní rizika. Létat je zakázáno rovněž v ochranných pásmech, která jsou např. podél silnic, dálnic, tras telekomunikačních a nadzemních inženýrských sítí, v okolí objektů důležitých pro obranu státu, v okolí vodních zdrojů a ve zvláště chráněných oblastech typu CHKO nebo v národních parcích.

 

Omezené prostory TSA (Temporary Segregated Area) a TRA (Temporary Reserved Area) jsou místa vyhrazená k vojenskému cvičení a jiným domobranným účelům. Provoz bezpilotních systémů je zde zakázán pouze ve dnech nebo popřípadně jen v hodinách, kdy jsou prostory aktivně využívány.

Letištní zóna ATZ, neboli Aerodrome traffic zone, označuje vzdušné prostory kolem letišť s neřízeným provozem. Hranice této zóny utváří kružnice s poloměrem 5,5 km od vztažného bodu letiště. Zákon říká, že s modely do hmotnosti 0,91 kg zde můžete létat zcela svobodně, a to až do výšky 100 metrů nad zemí, avšak mimo ochranná pásma daného letiště. Ochranná pásma v okolí letišť bohužel nejsou veřejně dostupná. Abyste věděli, od jaké výšky a v jaké vzdálenosti od letiště ochranná pásma začínají, musíte si tuto informaci nejprve ověřit u ÚCL. S těžšími stroji už je zapotřebí koordinace AFIS (letištní letecká informační služba) a schválení provozovatele letiště. Toho však doporučujeme kontaktovat v každém případě – předejdete tak případným nepříjemnostem a utužíte dobré vztahy s rozenými aviatiky :). Nad vzdušným prostorem třídy G, tj. výše než 300 metrů, lze v ATZ zóně létat pouze a jedině ve spolupráci s AFIS, a to do maximální výšky 1200 metrů AMSL (tj. nad mořem).

Pravidla pro létání s drony, ochranná pásma letiště

Pravidla pro drony, provoz v ATZ
Schéma provozu dronů v ATZ

Vzdušné prostory s označením CTR jsou řízené okrsky velkých letišť. V ČR je takovýchto letišť celkem 9. Ochranné zóny CTR sahají od povrchu země do výšky 1500 metrů AMSL. V tomto případě je třeba dodržovat minimální horizontální vzdálenost 5,5 km a maximální povolenou letovou výšku do 100 metrů nad zemí. S modely lehčími než 0,91 kg lze v řízeném okrsku létat i v menší vzdálenosti, ale opět vždy mimo ochranná pásma daného letiště viz. článek „Humbuk kolem dronů na letišti Ruzyně„. Spolehněte se na pravidlo selského rozumu, že čím blíž, tím níž.

Pravidla pro drony, provoz v CTR
Schéma provozu dronů v CTR

Mrkněte na video, kde detailně vysvětlujeme létání s drony v ATZ a CTR 

Certifikovaní piloti využívající bezpilotní systémy ke komerčním účelům mohou v případě potřeby žádat o individuální výjimky potřebné k realizaci své zakázky. To znamená, že potřebujete-li například natočit TV spot či provést videodokumentaci v určité „zapovězené“ oblasti, může vám být Úřadem civilního letectví uděleno jednorázové povolení, mezi profíky přezdívané HOP.

Přehled povinností pro různé piloty dronů a skupiny dronů

maximální vzletová hmotnost

≤ 0,91 kg

> 0,91 kg a < 7 kg

7 – 25 kg

> 25 kg

bezpilotní letadlo provozované mimo dohled pilota

účel použití/požadavek

rekreačně sportovní

výdělečné, experimentální, výzkumné

rekreačně sportovní

výdělečné, experimentální, výzkumné

rekreačně sportovní

výdělečné, experimentální, výzkumné

rekreačně sportovní

výdělečné, experimentální, výzkumné

evidence letadla

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ano

ano

ano

evidence pilota

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ano

ano

ano

praktický a teoretický test pilota

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ano

ano

ano

povolení k létání

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ano

ano

ano

povolení k provádění LP a LČPVP

nelze

ano

nelze

ano

nelze

ano

nelze

ano

nelze

označení UA: ID štítek / ID štítek + pozn. značka

ne / ne

ano / ano

ano / ne

ano / ano

ano / ne

ano / ano

ano / ne

ano / ano

ano / ano

min. ve vzdálenosti (m): vzlet, přistání / osoby, stavby / osídlený prostor

bezpečná

bezpečná

bezpečná

bezpečná

bezpečná, ale minimálně 50/100/150

bezpečná, ale minimálně 50/100/150

bezpečná, ale minimálně 50/100/150

bezpečná, ale minimálně 50/100/150

bezpečná, ale minimálně 50/100/150

pojištění dronu: běžný provoz / LVV (mil. Kč)

ne / 0,25

dle nař. č. 785/2004

ne / 1

dle nař. č. 785/2004

ne / 3 od 20 kg dle nař. č. 785/2004

dle nař. č. 785/2004

dle nař. č. 785/2004

dle nař. č. 785/2004

dle nař. č. 785/2004

dozor

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ano

ne

„failsafe“ systém

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

provozní příručka UAS

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

hlášení událostí

ano

ne

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

Zodpovědnost za dron

Kdo má zodpovědnost za bezpečnost letu dronu? Jednoznačně pilot. Do jeho povinností spadá rovněž komplexní předletová příprava. V žádném případě nelze z dronu cokoliv shazovat na zem a instalovat na něj zařízení těžší, než je jeho maximální doporučená nosnost. ÚCL může profesionálním pilotům dronu i v tomto případě udělit výjimku.

Za zachování provozuschopnosti, neboli technického stavu letounu, je zodpovědný jeho vlastník.

Nová pravidla pro drony 2020 a jednotná evropská legislativa

Od 31. 12. 2020 začíná platit jednotná evropská legislativa pro drony. Přečtete si, jaká pravidla pro drony piloty čekají, jak to bude s registrací dronu a kdo bude muset absolvovat online test, aby získal pilotní průkaz na dron.

Pravidla pro létání s drony v zahraničí

S novými jednotnými evropskými pravidly, která vejdou v platnost 31. 12. 2020 se zjednoduší orientace v nařízeních a omezeních, pokud jezdíte natáčet do dalších zemí Evropské unie. Vaše licence budou platit ve všech členských státech a pravidla se budeme muset učit jen jedny. Pokud se chystáte provětrat droní vrtule mimo EU, zůstáva nutnost nastudovat konkrétní lokální úpravu. Pravidla pro létání s drony v zahraničí shrnuje praktický web Global Drone Regulations Database. Konkrétní letecké zóny a omezení v dané lokalitě pak můžete kontrolovat v aplikaci AirMap, která je podobná českému AisView, ale využijete ji pro celý svět. Obsáhlý článek o cestování s dronem včetně zásad pro přepravu baterek a dronů letadlem jsme sepsali pro portál Travel Bible.

Naučte se vše o pravidlech létání s drony na školení DronPro

Učte se létat pod křídly skutečných profesionálů. Naši piloti mají stovky nalétaných hodin a v naší letecké škole vytrénovali tisíce pilotů od začátečníků po profesionály. Mezi naše školení zaměřená na legislativu pro drony patří především:

Základní legislativa pro hobby piloty dronů

Interaktivní online kurz vás za 2 hodiny uvede do základních pravidel pro drony, které byste měli znát před startem svého bezpilotního letounu.

První start

Předletová příprava, základy správného pilotování, orientace ve vzduchu, simulace výpadku signálu, tuzemská legislativa. Zákaznící, kteří si pořídí dron u nás, mají kurz První start zdarma.

Příprava na zkoušky u ÚCL pro získání pilotního průkazu na dron

Seminář, který řeší problematické pasáže legislativy pro drony – tzv. Doplňku X. Vedle toho se naučíte orientavat v letecké mapě a prácovat s dalšími aplikacemi, které budete potřebovat pro předletovou přípravu. Pokud se ucházíte o Povolení k létání a leteckým pracím, máme pro vás celou řadu školení, které vedou k získání pilotního průkazu na dron.

DO LETECKÉ ŠKOLY

Online studnice informací :)

Oficiální stránky úřadu civilního letectví
Doplněk X v celém znění
Interaktivní mapa letových zón

 

Letu zdar,

#DronPro Alex

Pomohl vám tento článek?

Počet hvězdiček: 4.6452/5

Líbí se vám článek? Sdílejte jej s přáteli

Alex
Specialista na drony a pravidla létání

776 86 88 86 (Po–Pá 9–18h)

Sonduju, analyzuju, vyhodnocuju a nikdy nepřestávám lovit! Svoje stopy zanechávám ve vzduchu a v onlinu. Jsem droní Gee :))

Doprava zdarma při nákupu nad 10 000 Kč

Všechny produkty testujeme popisky jsou z naší dílny

Školení zdarma (nově i on-line) u vybraných produktů

Poradíme s výběrem protože s drony létáme každý den