Legislativa a pravidla létání pro drony 5 minut čtení

Co je Opatření obecné povahy aneb 14 českých specifik nových pravidel pro drony

18 ledna 2021

Mikuláš

O nové evropské legislativě pro drony, která má sjednotit pravidla ve všech členských zemích, jsme už psali – ale málokdo už ví, že toto nařízení dávalo v mnoha věcech volnou ruku jednotlivým členským státům, aby si některá pravidla trochu poupravily a ušily na míru. Tak ani náš velemocný Úřad pro civilní letectví neotálel a vydal takzvané Opatření obecné povahy, které upřesňuje pravidla pro naši republiku. Opatření vešlo v platnost také 31.12.2020 a my si v tomto článku shrneme, jaká budou česká specifika.

Obsah článku

Bod č.1 Zřízení nového omezeného prostoru LKR10 - UAS

ÚCL zřizuje nový omezený prostor, který umožňuje uplatnění dodatečných podmínek. Tento prostor má 2 hranice. Vertikální vymezení platí od zemského povrchu do FL660 (zhruba 20 km) a horizontální ohraničení kopíruje hranice ČR. Zkrátka, tento prostor je platný na celém území ČR.

Není-li stanoveno jinak, létání s dronem může být prováděno pouze ve vzdušném prostoru třídy G a do výšky 120 m nad zemí.

Zapamatujte si

Kompletní informace najdete na webu Úřadu pro civilní letectví.

Bod č.2 Ostatní prostory v rámci LKR10 - UAS

V rámci prostoru LKR10 – UAS stále zůstávají další typy vzdušných prostorů a v každém z nich jsou nastaveny přísné podmínky k provozu:

CTR a MCTR

 • Provoz povolen pouze do 100 m AGL a alespoň 5500 m od vztažného bodu letiště (= bod, který určuje zeměpisné umístění letiště pomocí zeměpisných souřadnic).
 • Pokud by vám 5500 m nestačilo a chtěli byste se dostat blíže, je zapotřebí kontaktovat místní řízení letového provozu a provozovatele letiště s žádostí o povolení k letu. Předejdete tak komplikacím.
 • S dronem do 0,91 kg je možné létat i blíže, ale pouze mimo ochranná pásma s výškovým omezením staveb. A to i bez koordinace s místním řízením letového provozu.
 • Prakticky jde předešlý bod splnit nepřekročením výšky okolních staveb, překážek a porostu.

Zapamatujte si

Jak přesně je to s létáním u letišť? Podívejte se na video z našeho YT kanálu: Létání s DRONy u letišť 

ATZ

 • Pokud chcete létat v prostoru ATZ, je třeba splnit podmínky dané provozovatelem letiště.
 • Pro vlet je třeba spojení se stanovištěm AFIS (Letištní letová informační služba) nebo s provozovatelem letiště.
 • Do 0,91 kg může být v ATZ prováděn let i bez koordinace, a to sice do výšky 100 m, mimo ochranná pásma s výškovým omezením staveb.

Registrované plochy SLZ (Sportovní létající zařízení)

 • Zde je let možný jen na základě splnění podmínek provozovatele této plochy.
 • Piloti dronů musí létat tak, aby neohrozili lety letadel SLZ.

LKP, LKR, LKD, TSA, TRA

 • V těchto prostorách není možné létat vůbec, pokud ÚCL nevydá oprávnění k provozu na základě podané žádosti.

Zapamatujte si

Pro více informací se podívejte na naše video: Létání v zakázaných prostorách a na letištích 

Bod č. 3 Hustě osídlený prostor

Hustě osídlený prostor je definován jako prostor, který je ve městě nebo jiné obci používán převážně k bydlení, obchodním činnostem nebo rekreaci. Za hustě osídlený prostor tedy nejsou považovány parky, louky, pole, zkrátka prostory bez staveb, bez infrastruktury (silnice, chodníky, koleje) a bez osob, které by mohly být ohroženy. 

Abychom si byli jisti, že se nejedná o hustě osídlený prostor, musíme být schopni na tomto území provést let 1:1 (1:1 ve smyslu poměru horizontální vzdálenosti a výšky nad zemí).

Provoz v hustě osídleném prostoru je zakázán s výjimkou:

 • dronů, které nepodléhají registraci a
 • dronů ve specifické a certifikované kategorii s oprávněním k provozu vydaným ÚCL.

Bod č. 4 Ochranná pásma

Existuje 6 ochranných pásem, v rámci kterých lze létat pouze s povolením úřadu vydaným na základě žádosti. Tato pásma jsou:

 • Podél nadzemních dopravních staveb;
 • podél tras nadzemních inženýrských sítí;
 • podél tras nadzemních komunikačních sítí; 
 • uvnitř zvláště chráněných území;
 • v okolí vodních zdrojů;
 • v okolí objektů důležitých pro obranu státu.

Nově je ovšem možné létat ve IV. zóně CHKO, pokud u toho nebudou rušeny chráněné druhy živočichů.

Bod č. 5 Pravidla přednosti

Bezpilotní letadlo je vždy povinno dát přednost letadlům s osádkou (včetně sportovních létajících zařízení). Proto jako piloti koukejte kolem sebe a mějte tento bod na paměti, když uvidíte jiné letadlo.

Bod č. 6 Meteorologická minima

V prostorách třídy G musí být let vždy provozován vně oblaků. Ve třídách E, D a C je poté stanovena minimální horizontální vzdálenost 1500 m a vertikální 300 m od oblaků.

Bod č. 7 Nebezpečné látky nebo zařízení

Dron nesmí být použit k přepravě nebezpečných látek nebo zařízení, která by mohla způsobit ohrožení. To znamená, že pokud jste chtěli připevnit na váš dron rachejtli a udělat ohňostroj v pořádné výšce, nedělejte to :)

Bod č. 8 Shazování předmětů za letu

Pokud nemáte povolení od ÚCL nebo nejste účastníky nějakého veřejného vystoupení nebo soutěže, nesmíte shazovat jakékoliv předměty za letu. Květinu své tajné lásce radši přineste osobně.

Bod č. 9 Pohyb dálkově řídícího pilota

Během pilotování se pilot nesmí pohybovat pomocí žádného technického zařízení. Chůze je tedy jediná možnost, jak ovládat svou mašinu ve vzduchu a u toho se pohybovat. 

Bod č.10 Letecká veřejná vystoupení

Pokud byste rádi uspořádali veřejné vystoupení s výhradní účastí bezpilotních letadel, musíte získat povolení od ÚCL.

Bod č.11 Zvláštní druhy pohonu dronu

V případě, že si své drony vyrábíte sami, radši se držte běžných typů pohonu. Pulzační nebo raketový motor totiž nejsou povoleny. Výjimkou může být, pokud raketový motor používáte pouze pro vzlet. Potom si můžete v klidu užít váš raketový start.

Bod č.12 Pojištění dronu

Každý provozovatel, který létá pro komerční účely, musí mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu. Výše pojištění neboli limit plnění pro vás, kteří létáte komerčně, se odvíjí od tzv. ZPČ (zvláštní práva čerpání), což je mezinárodní měnová a účetní jednotka odvozená od průměrné hodnoty nejvýznamnějších měn. Pro pojistění dronů je limit stanoven na 0,75 mil ZPČ, což je krytí zhurba ve výši 24 mil. korun.

Pro veřejná letecká vystoupení se výše limitů pojištění odvíjí od váhy vašeho letadla:

 • 0,25 mil. Kč pro drony do 0,91 kg;
 • 1 mil. Kč pro drony do 7 kg;
 • 3 mil. Kč pro drony do 20 kg.

Toto pravidlo se tedy nevztahuje na dron, který je provozován v rámci individuální rekreačně-sportovní činnosti a má do 20 kg. Hobby piloti tedy pojištění dronu nepotřebují.

Bod č.13 Způsobilost pilota dronu v přechodném období

Pro provozovatele dronů do 500 g, kterých se týká přechodné období, se stanovuje jejich způsobilost na stejnou míru jako pro kategorii A1 “Open”.

Bod č.14 Soulad s jinými právními předpisy

V neposlední řadě je třeba myslet na to, že všechny ostatní předpisy a zákony (jako je třeba Zákon o odpadech, Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a další) zůstávají v platnosti i nadále. Je tedy třeba se jimi řídit i nyní.

Létání v noci od 1. 7. 2022 se zeleným blikajícím světlem

Od 1. 7. 2022 musí piloti v kategorii OPEN a provozovatelé v kategorii SPECIFIC zajistit, že jejich dron je pro lety v noci vybaven zeleným světlem. V kategorii SPECIFIC musí být dron v noci navíc vybaven systémem dálkové identifikace.

+ Na co se můžeme těšit

Už od 4.1. 2021 jsou v aplikaci Dronview přístupné všechny potřebné informace o prostoru LKR10 - UAS. Vydáním tohoto opatření se však ÚCL zavázalo, že nejpozději 1. ledna 2022 bude letecké veřejnosti předána publikace prostoru s informacemi v digitální mapě pro užívání vzdušného prostoru ČR a formou datového souboru k použití v systémech Geoawareness. 

Zjednodušeně tato informace znamená, že za rok už nebudete muset hledat v několika zdrojích, kde a za jakých podmínek můžete létat. Váš dron a příslušná aplikace to bude vědět za vás :)

Na závěr časová osa plánovaných povinností od nynějška až po rok 2023:

Časová osa zavádění nových pravidel pro drony 2020–2023
Zdroj: Letejtezodpovedne.cz

Ještě za sebou nemáte test pilota dronu? Vyzkoušejte, zda byste prošliVyzkoušejte si britský test pro dronaře, kteří chtějí létat s dronem s hmotností nad 250 g na území Spojeného království. Přeložili jsme ho pro vás do češtiny. Musíte správně zodpovědět 16/20 otázek. Test určitě zvládne každý, kdo se alespoň otřel o česká pravidla létání, a je relevantní i vzhledem k tomu, co je obsaženo v jednotné legislativě EU. Český test má dvojnásobek, tedy 40 otázek, z nichž 30 musíte zvládnout, a pokrývá témata, jako jsou letecká bezpečnost, omezení vzdušného prostoru, předpisy o letectví, lidská výkonnost, provozní postupy, znalosti bezpilotních systémů, ochrana osobních údajů a soukromí, pojištění nebo ochrana před protiprávními činy. Online osvědčení pilota pak platí 5 let.

VYZKOUŠET TEST

 

👋✈ #LetuZdar

Mikuláš

Pomohl vám tento článek?

Počet hvězdiček: 4.5862/5

Líbí se vám článek? Sdílejte jej s přáteli

Jsem milovník všeho, co létá. I proto studuju letectví a snažím se pochopit principy létání do detailu. Neunikne mi žádné nové nařízení, předpis, pravidlo a ani vaše otázky ohledně nové legislativy.

Doprava zdarma při nákupu nad 10 000 Kč

Všechny produkty testujeme popisky jsou z naší dílny

Školení zdarma u vybraných produktů

Poradíme s výběrem protože s drony létáme každý den