Návody na létání a práci s dronem 12 minut čtení

Vše o předletové přípravě s drony DJI a nejčastější problémy, které mohou nastat za letu

15 prosince 2020

Roman

Obecně se předletovou přípravu doporučuje provádět v určitém rozsahu před každým vzletem, avšak pokud se s dronem nějakou dobu neletělo, nebo jde o dron nový, měla by být o to důslednější. Vždy totiž platí, že za stroj ve 100 % případů zodpovídá operátor, a když se něco semele, nikoho nezajímají výmluvy. Jak se připravit na vzlet krok za krokem a na co si dát pozor?

Obsah článku

Co je kontrolní seznam dronu?

Abyste před vzletem na nic nezpomněli, hodí se připravit si vlastní kontrolní seznam pro předletovou kontrolu vašeho konkrétního modelu dronu. V DronPro máme takto připraveny seznamy pro všechny modely, které používáme. Inspirujte se v našich tahácích, jak takový "dron checklist" může vypadat a nadesignujte si vlastní tahák se seznamem kroků předletové přípravy.

Kontrolní seznam dronu pro předletovou přípravu

Podrobnější seznam kroků předletové přípravy může pak vypadat např. takto (dron checklist pro droon DJI Mini 2):

DJI_MINI_2_kontrolní seznam dronu

Před letem si ověřte předpověď počasí

Létání v dešti nebo silném větru může být nebezpečné nejen pro vás a váš dron. Před letem kontrolujte předpověď počasí a radarová data (např. na webu ČHMÚ), aby vás během letu nezastihl déšť nebo bouřka (obzvlášť v letních měsících). Existují na to i praktické aplikace.

Při létání s dronem sledujte počasí

Zmapujte neznámý terén

Než vzlétnete v neznámé lokalitě, jistě chcete vědět o případných překážkách, které by vás při nepozornosti mohly přijít draho a připravit se na ně předem. Pomocí Google Earth můžete provést virtuální prohlídku "ze vzduchu", stanovit si bezpečnou výšku a vyvarovat se překážek, jako jsou budovy, terén a jiné.

Zkontrolujte dron a vrtule

Vizuálně i hmatově se ujistěte, že rám dronu nenese známky poškození nebo deformace. Pro drony se skládací konstrukcí, kde jsou zásadním elementem právě klouby skládacích ramen, toto platí dvojnásob.

Vrtule na většině současných dronů DJI není možné jednoduše zaměnit tak, aby na motoru s rotací po směru hodinových ručiček byla vrtule s rotací proti směru hodinových ručiček a naopak. Pokud se to i přesto nějakým způsobem podaří a pokusíte se s dronem vzlétnout, s téměř absolutní jistotou se dron nevznese. Může se při pokusu o vzlet překlopit, rotujícími listy narazit do země a poškodit je, případně může poranit vás.

TIP

Vrtulky i motory jsou značené, takže správné umístění vrtulek na příslušné osy motorů snadno poznáte. Podrobnosti o instalaci vrtulek včetně značení typů vrtulek najdete i v manuálu k vašemu dronu.

Připevňování vrtulí na drony DJI

Před startem vizuálně kontrolujte nejen pořadí, ale i mechanický stav vrtulí. Na náběžných hranách listů by neměly být vrypy nebo praskliny a střed vrtule by neměl nést známky nadměrného opotřebení, jako jsou praskliny, silné oděrky, nadměrná vůle apod. Máte-li pochybnosti, nestartujte a vrtule nahraďte novými.

Poškozená vrtule dronu

Poškozená vrtule dronu

TIP

Poškozené vrtule vyměňujte za nové vždy, neopravujte je svépomocí! Cena nové sady vrtulí je zanedbatelná vzhledem k ceně dronu samotného a hodnotě lidského zdraví a pár ušetřených stokorun se vám může vymstít v tu nejnevhodnější dobu, například 100 metrů nad zemí.

Startujte s plně nabitou baterií

Startujte vždy s plně nabitou baterií v dronu. U ovladače nebo u telefonu sice plně nabitou baterii mít nutně nemusíte, nicméně byste se měli alespoň ujistit, že na plánované lety máte oboje nabito dostatečně.

Úroveň nabití baterie dronu DJI

DJI nedoporučuje vzlétat s částečně vybitou baterií, neboť se mohou vyskytnout případy kolísání napětí na některém z článků, což by vedlo k nutnosti nouzového přistání a v horším případě k zastavení motorů. Nejrozumnější je tedy vždy baterii po přistání odložit a vzít na další let plně nabitou. Li-Pol a Li-Hv bateriím nevadí, když jsou nabíjeny při libovolné úrovni nabití, tudíž není problém ukončit let s baterií nabitou třeba na 70 %.

Ujistěte se, že baterie v dronu pevně drží

Mnoho DJI dronů lze bez problémů zapnout navzdory tomu, že baterie není zcela zajištěná. Obzvlášťě drony, které mají baterii podvěšenou zespodu dronu (např. Spark, Mavic Air), vyžadují důslednou kontrolu usazení.

TIP

V případě Sparka baterii dotlačte oběma rukama tak, aby bylo slyšitelné cvaknutí pojistek, a poté se mírným tahem zpět ujistěte, že baterie drží.

Zacvaknutí baterie dronu

Berte na vědomí, že jakmile se baterie během letu odpojí (nemusí nutně zcela vypadnout, stačí jen ztráta kontaktu), dron ztratí napájení a v tu samou chvíli spadne z oblohy jako hruška.

Ovladač zapínejte vždy jako první a vypínejte jako poslední

  • Snažte se zažít si zvyk, kdy ovladač zapnete dříve než dron a naopak po letu jej vypnete, až jakmile bude vypnutý dron.
  • Při startu je vždy důležité mít zapnutý a funkční ovladač ve chvíli, kdy dron zapínáte, např. pro případ, kdybyste omylem vyvolali start z ruky.

Když létáte, RTH (návrat do výchozího bodu) může být vyvoláno ztrátou spojení mezi dronem a ovladačem (totéž se stane pokud ovladač za letu ručně vypnete). Třebaže by vypnutí ovladače hned po přistání dronu nemělo způsobit problémy, vyskytly se ojedinělé případy, kdy stále ještě zapnutý dron, byť s vypnutými motory, po vypnutí ovladače (a tudíž ztrátě signálu) vinou selhání samovolně vzlétl a pokusil se o návrat na místo vzletu.

Zapněte mód letadlo na telefonu před létáním

Pokud během letu nestojíte o hovory, SMS zprávy nebo jiné notifikace internetových aplikací, přepněte před letem telefon do Airplane módu (mód letadlo). Ale nemusíte se bát, ovládáte-li dron pomocí RC ovladače, že příchozí hovor nebo pád aplikace či restart telefonu vás zbaví kontroly nad dronem. Dron je spojen primárně s ovladačem a i kdyby se na telefonu DJI GO aplikace minimalizovala nebo ukončila, nad dronem máte kontrolu stále (jen přijdete o náhled kamery a pokročilé funkce). Pokud ovládáte dron telefonem bez RC, pak se rovněž nemáte zas tak moc čeho obávat. Po 20 vteřinách, kdy dojde ke ztrátě spojení s telefonem, zahájí dron RTH a přiletí k vám (pokud jste si uložili domovský bod).

Odlepte se od země bez váhání

Abyste dron dostali do vzduchu hladce a vyhnuli se jeho zmítání v proudění vzduchu vanoucího od vrtulí, nenechávejte dron viset těsně nad zemí a vyveďte jej alespoň do výšky kolem jednoho až dvou metrů. V této výšce dron nebude tolik ovlivněn turbulencemi vzduchu a bude možné provést další předletovou kontrolu.

Funkce automatického vzletu v aplikaci DJI GO provede vzlet do přednastavené výšky a poté nechá dron viset na místě.

Automatický vzlet dronu

Zkouška chování dronu

Jakmile dron visí ve vzduchu v bezpečné výšce, proveďte kontrolu funkčnosti prvků ovladače a reakce dronu na jejich použití. Jednoduše stačí postupně vyzkoušet horizontální pohyb ve všech směrech, rotaci, stoupání/klesání a pozorovat, zda na ně dron reaguje správně a bez prodlev. Následně nechte dron viset bez jakýchkoliv zásahů a pozorujte, zda nevykazuje ve vzduchu nestabilitu (chvění, naklánění se, samovolná rotace) s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám.

Rady jak se vyhnout komplikacím za letu s dronem

Čtěte manuály

Manuály, které DJI ke svým produktům poskytuje, jsou podrobné, plné důležitých informací a je dobré je důkladně prostudovat, abyste získali základní vědomosti o obsluze dronu a používání jeho funkcí. Všechny manuály jsou dostupné v angličtině na webových stránkách DJI, dle našich zákonů byste však měli obdržet český překlad při koupi dronu z české distribuce.

Prostudujte legislativu a pravidla pro létání s drony

Ačkoliv se to tak nemusí zdát, s dronem se operátor stává účastníkem letového provozu, a musí tak dbát na dodržování předpisů vydaných Úřadem pro civilní letectví (ÚCL), konkrétně Doplněk X leteckého předpisu L2 o pravidlech létání s drony. Ten je každý uživatel dronu povinen znát a řídit se jím. Je snadno dohledatelný na internetu v plném znění.

Zapamatujte si

Od 31.12.2020 začíná platit nová jednotná evropská legislativa pro drony. Bude se muset registrovat každý dron s kamerou a jeho pilot. Přečtěte si více o registraci dronu a nových pravidlech.

Dejte pozor na rozdíl mezi aktuální výškou a výškou dle spodních senzorů

Aktuální výška měřená barometrickým senzorem uvnitř dronu, která se zobrazuje během letu v aplikaci DJI GO nebo na displeji ovladače (Mavic Pro, Mavic 2), představuje výšku dronu oproti místu vzletu (nikoliv aktuální výšku nad zemí tam, kde se dron momentálně nachází).

Výška nad zemí dronu podle barometru

Jak je vidět na obrázku, tak ne vždy se lze bezpečně řídit zobrazenou výškou dle barometru, pokud létáte v nerovném terénu.

Pokud má dron zapnuté spodní senzory (VPS) a přiblíží se k povrchu tak, aby byl v dosahu těchto senzorů, zobrazí se v aplikaci DJI GO mezi údaji o výšce, vzdálenosti a rychlosti rovněž výška změřená spodními senzory. Ta představuje skutečnou výšku, v jaké se dron nad povrchem nachází. Dosah senzorů je však omezený a údaj budou schopny poskytnout do omezené výšky, cca do 10–20 metrů (liší se dle dronu).

Výška dronu dle VPS

Počítejte s tím, že oba údaje, ať už z barometrického senzoru, nebo ze spodních senzorů, jsou ovlivněny mnoha vnějšími vlivy a nebudou nikdy 100% spolehlivé.

Směrujte správně antény ovladače

Antény na ovladači musejí být správně nasměrovány, aby byl zajištěn stabilní přenos signálu mezi ovladačem a dronem. Tvar antén může naznačovat, že mířit špičkou antény na dron je zárukou silného signálu, avšak opak je pravdou. Aktivní část antén je na jejich ploché části a naopak špička antének je místem, kde je signál nejslabší. Obecně tedy platí, že ploché částí antény by měly směřovat přímo na dron.

Během letu je nutné občas polohu antén na ovladači upravit (ať už natočením samotných antén, nebo polohou celého ovladače) v závislosti na tom, kde se dron nachází.

Signál antény ovladače dronu

Udržujte přímou viditelnost mezi dronem a ovladačem

Spojení dronu a ovladače slábne, pokud se mezi ně dostane překážka. Rozhodně není moudré letět s dronem za stromy (olistěné stromy mají na signál dopad větší), a už vůbec ne za budovu. Toto platí obzvláště pro drony s Enhanced Wi-Fi přenosem (Spark, Mavic Air, Mavic Mini).

Jakmile dron míří k vám, ovládání je obráceně

Pokud dron míří přední stranou s kamerkou proti vám, je nutné ovládacími páčkami manipulovat přesně opačně, než je tomu, když je dron k vám zády a letíte od sebe. To znamená, že pro let doleva musíte páčkou pohnout doprava a naopak. Totéž platí i pro let dopředu/dozadu a rotaci doleva/doprava. Co se však nemění, je ovládání výšky. Pro nové piloty toto může být matoucí a někomu může chvíli trvat, než si na toto zvykne.

TIP

Před klesáním nebo během něho otočte dron zádí k vám. Jednak se nebudou zbytečně plašit senzory překážek a také nebudete muset zápasit s otočeným ovládáním.

Létejte po větru

Pokud dron letí proti větru, nejen že letí pomaleji než v bezvětří, ale zároveň motory využívají více energie k překonání větru a současně zachování stability dronu. Pokud rychlost větru převýší možnosti dronu, může dojít k tomu, že dron se namísto návratu začne vzdalovat, třebaže má mířit k vám. V takové situaci je vhodné (pokud to podmínky umožní) klesnout a pokusit se o návrat v nižší výšce, kde vítr nemusí být tak silný.

Omezte Bluetooth a Wi-Fi signály v okolí (pouze drony využívající Enhanced Wi-Fi)

S dronem využívajícím běžné frekvence Wi-Fi sítí (Spark, Mavic Air, Mavic Mini), se snažte minimalizovat rušení vypnutím nebo odstraněním Bluetooth a WiFi zařízení z dosahu. Rušení může ovlivnit přenos videa, v krajním případě může zcela přerušit spojení dronu a ovladače. U telefonu připojeného k ovladači zapněte mód letadlo.

Naučte se přistávat do ruky

Při přistání je důležité brát v potaz druh povrchu, respektive především mokro a prašnost (prach škodí především závěsu kamery, který vlivem vniknutí prachu může přestat fungovat). K přistání na nevhodném povrchu (mokro, prach, nerovnosti) lze tedy buď využít libovolnou přistávací podložku (skládací reflexní heliporty se dají levně koupit, případně poslouží i kobereček z vozidla nebo kus kartonu) nebo dron můžete jednoduše chytit do ruky.

TIP

Má to svá rizika, neboť při takovém manévru se ruce ocitají blízko rotujících listů vrtule, tudíž je dobré být opatrný nebo si pořídit ochranné oblouky.

Má-li dron spodní senzory, nebude možné jej jednoduše chňapnout a stáhnout dolů, jelikož bude mít tendenci stoupat, aby se vzdálil od překážky – vaší ruky. Možný způsob je zahájit automatické přistání tlačítkem v aplikaci a při pomalém klesání umístit pod dron ruku a vyčkat, než na ni dron dosedne a vypne motory.

Další možností he uchopit dron za břicho rovnou a otočit ho kolmo k zemi. Gyroskop v dronu rozpozná nebezpečný náklon a okamžitě vypne motory. Tato metoda ale může nadělat více škody než užitku, jelikož dron se z náklonu může pokusit vymanit přidáním tahu motorů, vyklouznout z ruky a narazit do země, případně vás poranit rotujícími listy vrtule. I když se manévr s otočením dronu podaří, není vhodné jej provádět běžně, jelikož mechanický závěs kamery (gimbal) nesnáší tyto extrémy za provozu dobře. Využít jej lze v nouzových situacích, kdy je, například vlivem větru, nemožné nechat dron pomalu dosednout na dlaň a hrozí jeho poškození nebo poranění jiných osob.

Ukončení automatického letového módu

Nastane-li komplikace při letu v jakémkoliv automatickém módu (např. Active Track), vybraný mód zcela zrušíte přepnutím přepínače do režimu Sport nebo stiskem tlačítka Pauza na ovladači.

Hrozí-li kolize dronu s jiným objektem, je vždy lepší letový mód zastavit, než se pokoušet dron vyvést z kolizního kurzu pomocí páček ovladače. Letové módy mnohdy mění funkce páček a v krizové situaci, kde rozhodují vteřiny, je takřka nemožné si změny ovládání včas uvědomit.

Přepínání módů na dronu DJI

Vyvarujte se létání poblíž ptactva, jiných dronů a překážek

Pokud nemáte dron na přímý dohled, můžete se ve vzduchu srazit s jinými objekty, jelikož náhled kamery dronu vám umožňuje sledovat pouze dění před dronem, a to navíc v poměrně omezeném pozorovacím úhlu. Máte-li dron na dohled, s největší pravděpodobností budete rovněž schopni reagovat na překážky poblíž.

Pamatujte na brzdnou dráhu

V závislosti na tom, jak rychle letíte, se mění i doba potřebná k zastavení dronu. Zatímco v GPS módu a při rychlosti 15 km/h to může být metr nebo dva, v režimu Sport, kdy dron uhání rychlostí mnohdy přes 60 km/h, to může být i víc než 10 –15 metrů. Z toho důvodu je sportovní mód vhodné používat jen v situacích, kdy jste nad úrovní okolních překážek.

Ztráta videosignálu nemusí být důvod k panice

Přenos videa do ovladače a pokyny řízení z ovladače k dronu putují odděleným signálem, takže to, že ztratíte náhled obrazu v aplikaci, samozřejmě neznamená, že ztrácíte i kontrolu nad dronem.

Ztráta videosignálu u dronu DJI

Nastane-li takováto situace, především zachovejte klid. Na ovladači je displej, který vypisuje stav – connected/disconnected (Mavic Pro, Mavic 2) nebo stavová kontrolka (Spark, Mavic Air), která svítí zeleně, dokud je dron ve spojení s ovladačem. Rozsvítí-li se červeně, spojení se přerušilo.

Dron DJI odpojený od signálu

Dron DJI se signálem

Dron DJI bez signálu

Ani teď nepanikařte, jelikož po ztrátě spojení s ovladačem dron po několika vteřinách automaticky zahájí RTH (máte-li uložen domovský bod) a začne se k vám vracet. Během přibližování dronu získáte zpět spojení s ovladačem a následně i videosignál.

Jakmile ztratíte pouze videosignál, aplikace se ihned zeptá, zda chcete zahájit RTH.

Zahajení RTH bez signálu u dronu DJI

Nejste-li schopni dron navést zpět k vám sami, tuto možnost využijte. RTH můžete samozřejmě vyvolat i sami stiskem tlačítka na ovladači nebo v aplikaci. 

Nelétejte pod ničím, co by mohlo vyrušit GPS signál

Prolet pod překážkami, jako jsou mosty nebo střechy, může zapříčinit okamžitou ztrátu GPS signálu a s ní související přechod dronu do ATTI módu, v němž dron nedrží horizontální pozici a klouže po větru. V této situaci tedy může snadno narazit do překážky.

Hledání místa k přistání

Pokud úroveň nabití baterie klesne na kriticky nízkou úroveň, dron zahájí automatické přistání v místě, kde se právě nachází. Není sice možné přistání zrušit, nicméně je možné dron řídit (pohnete-li páčkou pro stoupání naplno, můžete klesání zpomalit až zastavit, abyste vyhledali vhodné místo k přistání.)

Hledání místa k přistání dron DJI

Jakmile namíříte kameru přímo dolů, budete schopni snáze nalézt vhodné místo k dosednutí, přemístit se nad něj a nechat dron dokončit přistání.

POZOR

Pokud dronu zamezíte v klesání příliš dlouhou dobu, může mezitím dojít k úplnému vybití baterie a dron přistání dokončí volným pádem.

A co let s dronem uvnitř budov?

Nelétáte-li v hale nebo jiném rozlehlém prostoru, je létání v interiérech vždy rizikové. Špatné okolní světlo, malý manévrovací prostor, mnoho překážek, jiné osoby v okolí a většinou žádný GPS signál mohou snadno vést k nebezpečné nebo drahé chybě.

Pokud je let vevnitř z jakéhokoliv důvodu nutný, využijte přinejmenším ochranné rámy vrtulí a zajistěte pokud možno dostatek okolního světla pro fungování senzorů.

TIP

Na lety uvnitř budov se neuplatňují předpisy ze zmíněného Doplňku X, neboť se nenacházíte v letovém prostoru. Avšak zodpovědnost za případné nehody zaviněné dronem, potažmo vaší obsluhou, nesete stále.

Jsou lepší originální, nebo neoriginální komponenty?

Baterie a vrtule jsou nejběžnějším dokupovaným příslušenstvím ke dronům obecně a zatímco neoriginálních vrtulí je skutečně široká nabídka pro všechny modely dronů (výrobci lákají na různobarevné varianty a znatelně lákavější ceny oproti originálu, nicméně zřídkakdy ve srovnatelné kvalitě), neoriginální baterie pro Spark a novější Mavic modely se na trhu téměř nevyskytují (na neoriginální baterie pro drony Phantom 2/3/4, případně Mavic Pro, narazit lze).

Třebaže originální komponenty obvykle stojí více než neoriginální, jsou výrobcem testovány, aby s vaším dronem fungovaly bezproblémově a s mnohem menším rizikem incidentu. Pokud se přesto rozhodnete používat neoriginální komponenty a nešťastnou náhodou váš dron spadne a poškodí se, můžete narazit na problém při uplatnění záruky u DJI, za předpokladu že budou právě tyto komponenty shledány viníkem pádu.

TIP

Neoriginální vrtule obvykle bývají hůře vyrobené a nedostatečně vyvážené, což se projevuje nestabilitou během letu nebo nadměrnými vibracemi dronu. Existují i případy, kdy se listy neoriginální vrtulky během letu vlivem vibrací odlomily od středové osy nebo roztříštily.

Dron DJI z druhé ruky: Na co si dát pozor?

Pokud jste zakoupili dron z druhé ruky, zkontrolujte před prvním letem, zda jsou přiložené komponenty (obzvlášť pokud je prodejce přiložil navíc jako bonus) originální, nebo ne. Pro kontrolu sériových čísel baterií, dronu nebo ovladače, lze využít dekodér sériových čísel DJI od Borise Plintoviče. Pokud baterie není originální, nebude s největší pravděpodobností možné SN dekódovat a nezobrazí se datum výroby. Rovněž je dobré porovnat vaše komponenty s fotografiemi originálních komponent na internetu.

TIP

Jedním z mála solidních výrobců neoriginálních vrtulí je firma Master Airscrew, která v poslední době značně rozšířila portfolio svých produktů i na menší drony jako Spark či Mavic Air.

V příštím díle si posvítíme na tipy a triky v aplikaci DJI GO 4!

 

👋✈ #LetuZdar

Roman

Pomohl vám tento článek?

Počet hvězdiček: 4.95/5

Líbí se vám článek? Sdílejte jej s přáteli

Aktuálně nejvíc lítám s Mavic Pro Platinum, doma ještě uchovávám Sparka a v současné době se učím lítat s FPV stroji. Na dronech mě nejvíc baví zdokonalovat se v technikách focení a rozdávat rady novým i stávajícím členům komunity.

Doprava zdarma při nákupu nad 10 000 Kč

Všechny produkty testujeme popisky jsou z naší dílny

Školení zdarma (nově i on-line) u vybraných produktů

Poradíme s výběrem protože s drony létáme každý den